Børn - Kvalitet - Struktur på dagtilbudsområdet

Kommunalbestyrelsen har i 2014 besluttet kvalitetskriterier for den faglige, brugeroplevelse og organisatoriske kvalitet for dagtilbuddene.

Kommunalbestyrelsen nedsatte i august 2015 opgaveudvalget for Børn - Kvalitet - Struktur på dagtilbudsområdet.

Formålet med opgaveudvalgets arbejde har bestået i at komme med forslag til udviklingen af en mere bæredygtig struktur på dagtilbudsområdet, med henblik på at sikre en høj kvalitet i alle dagtilbud, den bedste udnyttelse af ressourcerne og gode rammer for arbejdspladsen.

Opgaveudvalgets arbejde begyndte i september 2015  og blev afsluttet i august 2016.

Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af opgaveudvalgets arbejde fandt sted på møde i Kommunalbestyrelsen den 26. september 2016.

Hvem var med i opgaveudvalget

Opgaveudvalget er sammensat af 6 borgere og 5 kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Fra Kommunalbestyrelsen:

Pia Nyring (Formand)
Irene Lütken
Marie-Louise Andreassen
Louise Feilberg Levy
Ulrik Ankjær Borch (orlov i perioden 27.oktober 2015 til og med 8. januar 2016)
Per Bruhn Andersen – stedfortræder for Ulrik Ankjær Borch

Borgere:

Sara Vinding Massot
Henriette Koefoed Sommer
Kim Christian Meurs.Gerken
Tanja Bjørn Heiselberg
Thomas Ditlev
Joakim Juhl

Kommissorium

Opgaveudvalgets arbejde er beskrevet nærmere i et kommissorium, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. august 2015.

Læs Kommissorium for opgaveudvalg Børn – Kvalitet – Struktur på dagtilbudsområdet

Dagsordener og referater

Læs beslutningsreferat fra Kommunalbestyrelsens vedtagelse af arbejdet i opgaveudvalget for Børn – Kvalitet – Struktur på dagtilbudsområdet ( pkt. 2 side 3)

Læs dagsordener og referater fra møder i opgaveudvalget.

Kontaktperson

Børn og Skole
Konsulent Morten Behrens Sivertsen, mobs@gentofte.dk, tlf. 2018 3448

Ansvarlig for siden:

SUS Faglig Administration
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39984500,