Erhvervspolitik for Gentofte Kommune

Opgaveudvalget for en ny erhvervspolitik for Gentofte Kommune har afsluttet sit arbejde. Læs den nye erhvervspolitik her på siden.

Handlende på Jærgersborg Alle

Igennem 15 måneder arbejdede opgaveudvalget med at formulere Gentoftes første erhvervspolitik. Det er en Erhvervspolitik, der skaber et godt fundament og god ramme for de kommende års erhvervsindsatser, der skal sikre en fortsat udvikling i kommunens erhvervsliv.

Det er en politik, der tager udgangspunkt i at bosætning og et godt erhvervsklima skal gå hånd i hånd – og støtte en by i balance. 

Med politikken sættes fokus på fem strategiske spor:

  • Byliv og erhvervsliv i balance – vi vil bygge på kultur- og handelsliv i balance
  • Erhvervsklima – vi vil tilbyde gode rammevilkår og et højt serviceniveau
  • Beskæftigelse – vi vil have vækst, hvor alle kommer med
  • Uddannelse – vi vil imødekomme nutidens behov og sikre fremtidens kompetencer
  • Virksomheder i udvikling – vi vil have stærke vækstmiljøer. 

Kommissorium

Opgaveudvalgets arbejde er nærmere beskrevet i et kommissorium, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen på dets møde den 31. august 2015.

Hent kommissorium for opgaveudvalget for Erhvervspolitik

Læs den nye Erhvervspolitik for Gentofte Kommune

Hent Erhvervspolitikken (pdf)

Hvem sad i opgaveudvalget

Opgaveudvalget bestod af 10 borgere og fem medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Se oversigten over deltagere i opgaveudvalget for Erhvervspolitik

Dagsordener og referater

Læs beslutningsreferat fra Kommunalbestyrelsens vedtagelse af arbejdet i opgaveudvalget for en ny erhvervspolitik (pkt. 13, side 22)

Læs dagsordenser og referater fra opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune

Kontaktperson

Anne Emborg, Erhverv, Beskæftigelse & Integration , aepe@gentofte.dk, 39986039.

Ansvarlig for siden:

Stab & Udvikling
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,