Strategi for fællesskaber for børn og unge

Kommunalbestyrelsen ønsker, at flere børn og unge oplever glæden ved at indgå i fællesskaber.

Fællesskaber med forskellighed

I Gentofte Kommune ønsker vi, at alle børn og unge oplever glæden ved at deltage i fællesskaber, hvor de trives, udvikler deres kompetencer og udfolder deres potentialer. Strategi for fællesskaber for børn og unge anviser en tydelig fælles retning for fællesskaber i dagtilbud, skole og sociale institutioner, og den har en målsætning om at udvikle fællesskaber med forskellighed.

Kommunalbestyrelsen nedsatte i august 2015 opgaveudvalg Strategi for fællesskaber for børn og unge med mandat til at komme med forslag til en strategi for fællesskaber 2016 – 2020.

Udvalget har arbejdet med formulering af strategien frem til den endelige vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29. august 2016.

”Fællesskaber er en styrke – forskellighed er et potentiale” angiver værdigrundlaget for fællesskaber for børn og unge og for arbejdet med fællesskaber. Økonomisk bevidsthed er et rammevilkår for strategien, og endelig angiver strategien kvalitet, nærhed og deltagelsesmuligheder som tre principper for udvikling af børne- og ungemiljøer. Realisering af strategien sker gennem tre prioriterede indsatsområder, som er:

 • Vi har tydeligt ansvar med klare roller, og vi samarbejder
 • Vi udvikler kompetencer til flerfagligt samarbejde
 • Vi har gode overgange med sammenhænge

Læs Strategi for fællesskaber for børn og unge (pdf)

Læs indsatsplan for Strategi for fællesskaber for børn og unge (pdf)

Se dialogpostkort (pdf)

Hvem var med i opgaveudvalget

Opgaveudvalget er sammensat af 10 borgere og 5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen. 

Fra Kommunalbestyrelsen:  

 • Michael Fenger (formand)
 • Karen Riis Kjølby
 • Ulrik Ankjær Borch (orlov i perioden 27.oktober 2015 til og med 8. januar 2016)
 • Jeanne Toxværd
 • Christian Buje Tingleff
  Per Bruhn Andersen – stedfortræder for Ulrik Ankjær Borch

 Borgere: 

 • Heidi Fink Hesselholt
 • Mona Samir Hansen
 • Monica Svendsmark Hansen
 • Gitte Hylleholt Bøttger
 • Hanne Bertelsen
 • Claus Tomzak Nyeland
 • Patricia Lipthay
 • Mads Stenfatt
 • Thomas Pedersen
 • NN

Kommissorium

Opgaveudvalgets arbejde er beskrevet nærmere i et kommissorium, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Læs Kommissorium for opgaveudvalg Strategi for fællesskaber for børn og unge

Dagsordener og referater

Læs referat fra Kommunalbestyrelsens vedtagelse af Strategi for fællesskaber for børn og unge

Læs dagsordener og referater fra møder i opgaveudvalget.

Kontaktperson

Børn og Skole
Konsulent Karen Mosbæk Tinggaard kamt@gentofte.dk , tlf. 3998 5017