Tryghed for borgerne

Gentofte Kommune skal være et sikkert og trygt sted at bo og drive butik og virksomhed. Opgaveudvalget har formuleret 6 mål og 4 forslag til konkrete tiltag der skal være med til at sikre dette samt virkeliggøre ambitionen om at gøre Gentofte fri for tyveri.

Kommunalbestyrelsen nedsatte i januar 2018 opgaveudvalget Tryghed for borgerne, som har haft til opgave at komme med anbefalinger og konkrete forslag til, hvordan kommunen og borgerne, herunder i samarbejde med politiet, kan:

 • Bekæmpe indbrudstyvenes muligheder for at gennemføre indbrud i boliger, biler, både, butikker og virksomheder, fx ved at foreslå metoder, der stresser indbrudstyven, når uheldet er ude, og indbrudstyvene forsøger at begå indbrud eller tricktyverier
 • Forebygge indbrud i boliger, biler, både, butikker og virksomheder samt tricktyverier.

Opgaveudvalget har arbejdet fra februar til og med april 2019, og resultatet af arbejdet er en samlet anbefaling bestående af 6 mål for tryghed i relation til forebyggelse og bekæmpelse af indbrud og tyveri samt 4 forslag til konkrete tiltag.

Tiltagene supplerer og styrker hinanden med det mål at virkeliggøre ambitionen om at gøre Gentofte fri for tyveri. Tiltagene skal ses i en sammenhæng og i relation til, hvad der kan gøres både før, under og efter tyvens besøg.

Kommunalbestyrelsen godkendte opgaveudvalgets anbefaling den 27. maj.

Læs opgaveudvalget Tryghed for borgernes anbefaling til Kommunalbestyrelsen: Gentofte - fri for tyveri (pdf)

Hvem var med i opgaveudvalget?

Opgaveudvalget var sammensat af 10 borgere og 5 medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Fra kommunalbestyrelsen: 


 • Hans Toft (formand)
 • Pia Nyring (næstformand)
 • Jesper Marcus
 • Louisa B. Bøttkjær
 • Brigitta Rick

Borgere: 


 • Hanne Baastrup Søndergaard
 • Jon Egelund
 • Jørgen Simmelsgaard
 • Michael Dall 
 • Georg Sandersen 
 • Pernille Mølgaard Toft
 • Michael Siboni
 • Carsten Vammen
 • Morten Brudholm 
 • Tage Christiansen 

Kommissorium

Opgaveudvalgets arbejde er beskrevet nærmere i et kommissorium, som blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 17. december 2018. 

Læs kommissoriet for opgaveudvalget Tryghed for borgerne (pdf).

Dagsordener og referater

Læs beslutningsreferat fra Kommunalbestyrelsens vedtagelse af anbefalingerne fra opgaveudvalget Tryghed for borgerne (pkt. 13, s. 25) (pdf) 

Læs dagsordener og referater fra Opgaveudvalget Tryghed for borgerne

Kontaktperson

Juridisk chef Mette Mie Nielsen på mail: met@gentofte.dk eller på telefon 3998 0015 / 2464 8363.