Bygnings- og Arkitekturudvalget

Bygnings- og Arkitekturudvalget har 7 medlemmer.

Udvalget varetager opgaver vedrørende det bebyggelsesmæssige område.

Bygnings- og Arkitekturudvalgets beskæftiger sig med:

  • Administration af sager i relation til byggelovgivningen og bygningsreglementet 
  • Administration af godkendte lokalplaner i relation til konkrete byggesager 
  • Principielle spørgsmål vedrørende byggesagsområdet
  • Opgaver vedrørende byrum, arkitektur og detailhandel
  • Opgaver vedrørende byfornyelse og fredning
  • Servitutter og deklarationer
  • Administration af lovgivningen af statslig og kommunal støtte til byggeri
  • Administration af boliglovgivningen i det omfang den ikke er henlagt under et særligt nævn 
  • Borgerdialog i forbindelse med udvalgets sager.

Se medlemmer af Bygnings- og Arkitekturudvalget 

Læs dagsordener og referater fra Bygnings- og Arkitekturudvalget