Mad- og måltidspolitik

Pige der spiser majs, forside til Mad og måltidspolitik

Gentofte Kommunes overordnede mad- og måltidspolitik er revideret. Politikkens målgruppe er borgere og ansatte, der får tilberedt, serveret eller køber mad i Gentofte Kommune.

Mad- og måltidspolitikken tager afsæt i kommunens sundhedspolitik, og skal danne grundlag for udarbejdelse af lokale politikker.

Politikken skal medvirke til at udvikle og sikre sund mad og bidrage til at skabe og fastholde sunde mad- og måltidsvaner. Med politikken ønsker Gentofte Kommune at sætte fokus på maden og måltidernes sociale og helbredsmæssige betydning for brugernes sundhed og trivsel.

Politikken omfatter bl.a. de 10 officielle kostråd, anbefalinger vedr. kvalitets- og miljømæssige forhold samt anbefalinger til de fysiske og sociale rammer om måltidet. Endvidere fremgår det, hvad de lokale politikker som minimum skal omfatte, så de matcher den overordnede politik. Endelig indeholder politikken en opdateret litteraturliste.

Politikken kan bestilles i trykt version hos Forebyggelse og Sundhedsfremme, tlf. 3998 3051 eller på mail: forebyggelseogsundhedsfremme@gentofte.dk. Pjecen med de officielle kostråd kan også bestilles hos Forebyggelse og Sundhedsfremme.