Mad- og måltidspolitik

Gentofte Kommunes Mad- og Måltidspolitik er blevet revideret. 

Gentofte Kommunes Mad- og Måltidspolitik har fokus på mad og måltiders sociale, kulturelle, æstetiske og helbredsmæssige betydning for sundhed og trivsel. Samtidig med at der er fokus på bæredygtighed og klima.

Formålet med politikken er at udvikle og styrke en sund mad- og måltidskultur for de målgrupper, den omfatter: Børn, unge, voksne og ældre i kommunens institutioner, skoler og tilbud samt for borgere, der modtager madservice i eget hjem. De kommunale arbejdspladser er også omfattet af politikken.

Politikken skal medvirke til at skabe fysiske og sociale rammer, der understøtter en sund mad- og måltidskultur. Rammerne om mad og måltider er betydningsfulde for alle aldersgrupper. Omgivelserne, selskabet og serveringen spiller en stor rolle for oplevelsen af måltidet – og for appetitten og lysten til at spise. 

Mad- og Måltidspolitikken har seks fokusområder: 

  • Det sunde valg
  • Rammer om måltidet
  • Borgere med særlige behov
  • Bæredygtighed
  • Inddragelse
  • Kompetenceudvikling 

Politikken er udviklet med inddragelse af borgere, politikere, relevante fagpersoner og ledere, der aktivt har medvirket til at kvalificere nye fokusområder i politikken. 

Den nye Mad- og Måltidspolitik adskiller sig fra den tidligere politik ved at have et større fokus på bæredygtighed, herunder at have opsat konkrete målsætninger for, hvor høj økologiprocenten skal være i de måltider, der serveres i kommunen. Desuden er kompetenceudvikling et nyt fokusområde.

Mad- og Måltidspolitikken kan suppleres af lokale politikker.

Læs Gentofte Kommunes Mad- og Måltidspolitik (pdf)