Valgbestyrelsen

Her finder du kontaktinformation om valgbestyrelsen, dens medlemmer samt hvilke opgaver, bestyrelsen har i forbindelse med alle valg.

Valgkasse

Valgbestyrelsens opgaver er, at

 • Modtage og godkende kandidatlister og anmeldelser om listeforbund og valgforbund
 • Tilvejebringe stemmesedler og opslag
 • Forestå den endelige opgørelse af afstemningen 
 • Forestå opgørelsen af valget

Valgbestyrelsens medlemmer 2018 - 2021

 • Hans Toft (formand) (C)
 • Søren B. Heisel (næstformand) (A)
 • Pia Nyring (C)
 • Michael Fenger (C)
 • Kristine Kryger (B)

Stedfortrædere 2018 - 2021

 • Marianne Zangenberg (C)
 • Karen Riis Kjølbye (C)
 • Anne Hjorth (A)
 • Morten Løkkegaard (V)
 • Bente Frimodt-Møller (C)

 

Flere informationer

Du kan få flere informationer om valg og valgbestyrelsen hos:

Valgbestyrelsens sekretariat
Rådhuset
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund

Telefon: 39 98 00 20.