Genvejsmenu

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Du kan blive ansat som social- og sundhedsassistentelev i Gentofte Kommune.

Velkommen til Gentofte Kommune

Vi glæder os til at modtage din ansøgning som social- og sundhedsassistentelev.

Social- og sundhedsassistentelev i Gentofte Kommune – det nære sundhedsvæsen

Som social- og sundhedsassistentelev hos os, er du med til at arbejde målrettet ud fra visionen: ’Sammen skaber vi livskvalitet og flere gode leveår for borgerne i Gentofte Kommune’. Som social- og sundhedsassistentelev hos os:

  • Tager du udgangspunkt i den enkelte borger
  • Bidrager du sammen med borgeren og samarbejdspartnere om sundhed
  • Er du med til at understøtte borgernes ansvar, selvstændighed og handlemuligheder
  • Er du med til at prioritere høj faglig kvalitet, der understøtter rehabilitering hos borgeren
  • Er du med til at koordinere og vise vej

 

Uddannelsens opbygning og varighed

Uddannelsen varer 2 år og 9 måneder og 3 uger og veksler mellem skole og praktik fordelt med 17 uger i skole og 43 uger i praktik. Du kan starte på uddannelsen fire gange årligt – i januar, april, juli og oktober. 

Hvad kommer du til at arbejde med som færdiguddannet?

Som færdiguddannet og autoriseret social- og sundhedsassistent har du opbygget kompetencer til at udføre sygepleje- og rehabiliteringsopgaver hos ældre, syge og handicappede borgere.

Som social- og sundhedsassistent bliver du en vigtig nøgleperson, der kan motivere, koordinere og udføre opgaver inden for grundlæggende pleje og rehabilitering. Som social- og sundhedsassistent har du blik for helheden og tager et sundhedsfagligt ansvar. Du kan læse mere om uddannelsen her:

Social- og sundhedsassistentelev

Dit praktikforløb i Gentofte Kommune

Som social- og sundhedsassistentelev hos os er praktikforløbene planlagt i alle perioderne. Praktikken i kommunen er både i hjemmeplejen og i plejebolig. Derudover indgår en psykiatri- og hospitalspraktik i dit uddannelsesforløb. Du er ansat som elev på 37 timer ugentligt.

Dit uddannelsesforløb planlægges individuelt for dig, og du vil være tilknyttet en praktikvejleder, der er med til at vejlede og støtte dig i dine praktikperioder.  Du vil være en del af et lærende og udviklende praksisfælleskab.

Det er et krav, at du kan cykle og færdes sikkert i trafikken. Du skal også benytte egen cykel og cykelhjelm, når du er i praktik i hjemmeplejen.

Støtte i din uddannelse

Som elev hos os har du i hele din ansættelsesperiode mulighed for at benytte forskellige støttemuligheder på SOSU H.

I Gentofte Kommune har vi et helt specielt undervisningstilbud til dig, der har brug for sprogstøtte i dansk. Undervisningen har fokus på det sundhedsfaglige sprog og din hverdag som elev.

Løn

Som social- og sundhedsassistentelev får du løn af Gentofte Kommune under hele din uddannelse. Du kan læse mere om din overenskomst på FOA’s hjemmeside:

Elevløn/ voksenelevløn 

EUX Velfærd

I Gentofte Kommune har du også mulighed for at kombinere erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent med en 2 årig gymnasial uddannelse. EUX Velfærd til social- og sundhedsassistent varer 4 år og 7 måneder. Du kan læse mere her:

EUX Velfærd

Ansøgning

Du kan ansøge via dette link:

Ansøg om social- og sundhedsassistentelevstilling i Gentofte Kommune

Her skal du scrolle ned ind afsnittet ’Social og sundhed’ og videre til ’social og sundhedsassistentelev’.

Uddannelsesteamet - kontakt

I Gentofte Kommune er vi et uddannelsesteam, der er med til at understøtte dig i dit uddannelsesforløb.

Hvis du har spørgsmål eller har brug for yderligere vejledning, er du velkommen til at kontakte os:

Uddannelseskonsulent Louise Ystrøm lds@gentofte.dk, tlf. 39 98 65 73

Uddannelseskonsulent Connie Crone cocr@gentofte.dk, tlf. 39 98 65 74

Uddannelseskonsulent Trine Tullin trtu@gentofte.dk, tlf. 39 98 65 72

Uddannelseskoordinator Mia Lee Lindsey mlli@gentofte.dk, tlf. 39 98 65 67