Sygeplejestuderende

Hvis du er ved at uddanne dig som sygeplejerske, kan du komme i klinik i Gentofte Kommune.

Sygeplejerskeemblem

Velkommen til Gentofte Kommune

Hvis du er ved at uddanne dig som sygeplejerske, kan du komme i klinik i Gentofte Kommune.

Sygeplejestuderende i Gentofte Kommune – det nære sundhedsvæsen

Som den tredje største kommune i Region Hovedstaden modtager vi omkring 100 sygeplejestuderende årligt fra Københavns Professionshøjskole.

I Gentofte Kommune er du med til at arbejde målrettet ud fra visionen: ’Sammen skaber vi livskvalitet og flere gode leveår for borgerne i Gentofte Kommune’. Som sygeplejestuderende:

  • Tager du udgangspunkt i den enkelte borger
  • Bidrager du sammen med borgeren og samarbejdspartnere om sundhed
  • Er du med til at understøtte borgernes ansvar, selvstændighed og handlemuligheder
  • Bidrager du med øget fokus på dem, der har størst behov
  • Er du med til at prioritere høj faglig kvalitet, der understøtter rehabilitering hos borgeren
  • Er du med til at koordinere og vise vej

 

Klinik i Gentofte Kommune

Du kan komme i klinik i Gentofte Kommune på alle semestre undtagen 3. semester, som er i psykiatrien.

I Gentofte Kommune har vi fokus på faglighed, kvalitet og udvikling i uddannelsen af studerende. Vi har 20 kliniske vejledere i hjemmesygeplejen og plejeboligerne, som sammen med øvrige sundhedsprofessionelle varetager daglige uddannelsesopgaver.

Uddannelseskonsulenterne varetager den overordnede uddannelsesplanlægning og understøtter både læringsmæssige og udviklingsmæssige opgaver.

Uddannelsesteamet - kontakt

I Gentofte Kommune er vi et uddannelsesteam, der er med til at understøtte dig i dit uddannelsesforløb. Hvis du har spørgsmål eller har brug for yderligere vejledning, er du velkommen til at kontakte os:

Uddannelseskonsulent Trine Tullin trtu@gentofte.dk, tlf. 39 98 65 72

Uddannelseskonsulent Louise Ystrøm lds@gentofte.dk, tlf. 39 98 65 73

Uddannelseskonsulent Connie Crone cocr@gentofte.dk, tlf. 39 98 65 74