Gå til hoved indhold

Talent- og eliteidræt

Er du særligt talentfuld? Så har vi ordninger, der støtter sammenhæng mellem talentudvikling, skole og uddannelse og kombinerer eliteidræt med et sundt ungeliv.

Overblik over tilbud til unge eliteudøvere

Gentofte Kommune er eliteidrætskommune og samarbejder med Team Danmark og ni idrætsforbund om at sikre de bedste vilkår for talentfulde idrætsudøvere mellem 13 og 21 år. Målet er, at skabe balance mellem uddannelse og sport. Her får du overblik over ordninger og tilbud.

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte eliteidrætskonsulent Nanna Lykke Merrild fra Fritidsafdelingen i Gentofte Kommune.

Nanna Lykke Merrild:

Email: nalm@gentofte.dk

Læs mere om ordningen hos Team Danmark

Idrætsskole

Idrætsskolen er et tilbud til dig, der er særligt ambitiøs med din idræt. Tilbuddet er for elever i 7.-9. klasse og foregår på Bakkegårdsskolen.

Formålet med idrætsskolen er at hjælpe unge ambitiøse idrætsudøvere med at balancere mellem skole og sport. Idrætselever har de samme obligatoriske fag som de andre elever, men har morgentræning på skemaet to gange om ugen. Desuden tilbydes idrætselever kurser inden for sportspsykologi, skadesforebyggelse, vejrtrækning osv. Der er fast sparring med skolens idrætskoordinatorer, tilbud om fysioterapi og mulighed for fleksibilitet i hverdagen i forbindelse med træning og ture.

På Bakkegårdsskolen deles alle klasser på ny i 7. klasse, så selvom du kommer fra en anden skole, vil klassen lige være dannet. Idrætsskolen inddeler ikke idrætselever i rene idrætsklasser, men blander i stedet idrætselever med ikke-idrætselever. Hvis der er plads, er det også muligt at blive optaget i 8. og 9. klasse.

Læs mere om idrætsskolen på Bakkegårdsskolens hjemmeside

Ansøgning

Du ansøger om optagelse via et ansøgningsskema.

Ansøgningsskema til Idrætsskolen

Læs om Idrætsskolen i den folder, du finder her

Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte Gentofte Kommunes eliteidrætskoordinator Stine Muldbak Andersen.

Email: smu@gentofte.dk
Tlf: 91 17 78 12

Idrætsordningen for ungdomsuddannelser

Vil du gerne i gymnasiet eller på HF samtidig med, at du fortsætter med at dyrke din idræt på eliteniveau? Så har du muligheden på Ordrup, Øregård og Gammel Hellerup gymnasier samt på Gentofte HF.

Der er mange forskellige muligheder, som du skal tage stilling til. Du kan vælge at søge optagelse som Team Danmark-elev eller idrætselev på Gentofte Ordningen på:

 • En toårig HF i almindelig klasse på Gentofte HF.
 • En treårig gymnasieuddannelse i almindelig klasse på Gentofte.
 • Ordningen eller som Team Danmark elev på de tre samarbejdende gymnasier.
 • En fireårig gymnasieuddannelse i almindelig klasse som Team Danmark elev på de samarbejdende gymnasier.
 • En fireårig gymnasieuddannelse i Team Danmark klasse med særligt tilrettelagt skema.

Du kan få mere information hos uddannelserne.

Du skal ansøge om optagelse på din ønskede uddannelse inden 1. marts.

Du kan søge om optagelse på www.optagelse.dk

Ansøgning om optagelse på eliteidrætsordningen til Gentofte Kommune skal ske inden 1. marts via ansøgningsskemaet.

Ansøgningsskema til Gentofte Idrætsordning

Du er velkommen til at kontakte Gentofte Kommunes eliteidrætskonsulent Nanna Lykke Merrild.

Email: nalm@gentofte.dk

Talentudviklingsprogram

Gentofte Kommune vil gerne give unge talentfulde idrætsudøvere bedre muligheder, både nationalt og internationalt.

Derfor arbejder vi målrettet med talentudvikling. I Talentudviklingsprogrammet har vi plads til 12 unge der får undervisning, vejledning og økonomisk støtte. Programmet er et samarbejde mellem SIG - Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte og Gentofte Kommune.
Talentudviklingsprogrammet er for udøvere fra både holdsport og individuelle idrætsgrene.

Optagelseskriterier

Du skal: 

 • Være under 21 år (og ikke fylde 21 år, det år du ansøger)
 • Være medlem af en idrætsforening i Gentofte Kommune
 • Være i den internationale eller absolutte nationale elite for din alder
 • Være et indlysende og særligt talent inden for din idræt
 • Være indstillet på at deltage fuldt ud i programmet

Hvordan indstilles talenter?

Idrætsforeninger fra Gentofte Kommune kan indstille deres talentfulde medlemmer til programmet. Bemærk, at det skal være ikke-kommercielle foreninger.

Du indstiller en kandidat via ansøgningsskemaet.

Ansøgningsskema til talentudviklingsprogrammet


Ansøgningsfristen er 1. februar.


Ansøgningerne bliver behandlet af SIG's Talentudvalg, som består af fire medlemmer. Mindst et af Talentudvalgets medlemmer er medlem af SIG's bestyrelse, mens de øvrige er medlemmer fra forskellige foreninger, fordelt på hold- og individuelle idrætsgrene. Medlemmer af Talentudvalget kan ikke deltage i behandlingen af ansøgninger fra samme idrætsgren eller forening.

Projektet/programmet har i 2020 følgende deltagere:

 • Alexander Qvist fra Gentofte Curling Club
 • Clara Rybak-Andersen fra Gentofte Svømmeklub
 • Elisabeth Sabroe Ebbesen fra Gentofte Svømmeklub
 • Lucas Strøbek fra Gentofte Svømmeklub
 • Gustav Bock fra Hellerup Kajakklub
 • Philip Bryde fra Hellerup Kajakklub
 • Sara Milthers fra Hellerup Kajakklub
 • Johan Löwenmark Rode, fra Lyngby Udspringsklub af 2002
 • Laura Risbæk Thomsen fra Gentofte Volley
 • Hannah Viller Møller fra HIK Tennis
 • Holger Rune fra HIK Tennis
 • Helena Wolff fra KDY
 • Christopher Vittoriani
 • William Abiltrup, Gentofte Badminton
 • Xenia Thormann fra SISU