Gå til hoved indhold

Flygtninge og integration

Vi arbejder med en helhedsorienteret indsats for flygtninge, da det giver det bedste udgangspunkt for en god integration i Danmark. Vi hjælper fx med bolig, uddannelse, job og kontakt til frivillige.

Ny borger i kommunen

Alle flygtninge, som flytter til Gentofte, har fået tilkendt asyl eller familiesammenføring. Det er Udlændingestyrelsen, der afgør, hvordan nye flygtninge skal fordeles mellem kommunerne.

Flygtninge skal have mulighed for at bidrage til fællesskabet med det, de kan. De skal føle sig som en værdsat del af det danske samfund. Derfor bliver flygtninge tidligt en del af en fælles indsats med blandt andet danskundervisning, jobsøgning, uddannelse, men også med adgang til det digitale Danmark. Det er fx cpr-nr., sundhedskort, læge, skattekort, NemKonto, NemID og e-Boks.

Midlertidig bolig

Alle flygtninge, som fordeles til kommunen, får anvist en midlertidig bolig.

Kommunerne har tidligere haft pligt til at anvise flygtninge en permanent bolig ”når det er muligt”. Dette skal være en bolig, som flygtningen kan betale. Flygtninge, der er ankommet siden 1. marts 2019 skal dog selv finde permanent bolig.

Afklaring til job eller uddannelse

Alle voksne flygtninge, som kommer til kommunen, får en aftale med en rådgiver i Jobcenter Gentofte. Jobcentret afklarer kompetencer og indsats i forhold til uddannelse og beskæftigelse, sætter selvforsørgelses- og hjemrejseydelse i gang, visiterer til danskundervisning og udformer en kontrakt. Efter behov henvises til vurdering af helbred hos egen læge.

Børn

Børn og unge under 18 år skal enten i daginstitution, skole eller et andet tilbud, som passer til dem. Det sker gennem kommunens Videnscenter for Tosprogede (ViTo). Alle børnefamilier får støtte fra en medarbejder i kommunens familiecenter. Støtten varer i tre år.

Uledsagede børn og unge

Børn og unge, der kommer som flygtninge uden forældre, betegnes som uledsagede flygtninge. De får alle tilbudt en frivillig værge hos Røde Kors Gentofte, som fungerer som en værge i kontakten med myndighederne. Uledsagede børn og unge bor for det meste på en døgninstitution eller i netværkspleje.

Civilsamfundet støtter flygtninge

Der er flere frivillige organisationer, der gør en indsats for kommunens flygtninge.

Venligboerne for Gentofte

Venligboerne for Gentofte og omegn er en Facebook-gruppe, der tilbyder alt fra at skrive CV’er til at skaffe møbler, køkkenting, tøj og legetøj.

Læs om venligboerne

Røde Kors Gentofte

Røde Kors Gentofte koordinerer frivillige værger til uledsagede flygtninge under 18 år. Hvis du har lyst til at være frivillig værge eller netværksperson for en ung, uledsaget flygtning, så kontakt:
Pia Kjølhede på tlf.: 22 65 65 10 eller e-mail: pia.kjoelhede@rodekors.dk.

Læs om Røde Kors Gentofte

Netværkshuset

Netværkshuset er et møde- og aktivitetshus for flygtninge, indvandrere og frivillige under Dansk Flygtningehjælp. Formålet er at støtte flygtninges integration i det danske samfund. Her kan flygtninge blandt andet træne dansk, få hjælp til lektier, lære at cykle og få nye venner.

Netværkshuset har adresse på Ericavej 149, 2820 Gentofte. Vil du i kontakt med Netværkshuset, kan du ringe på tlf.: 39 65 05 75. Du kan også sende en e-mail til: koordination@netvaerkshuset.dk.

Læs om netværkshuset