Sundhed og forebyggelse

Sundhed er vigtig for vores trivsel, uanset hvor i livet vi er. Sundhed handler om fysisk og mental sundhed om livskvalitet og samvær med andre.

Gentofte Kommune ønsker at bidrage til at fremme sundhed og forebygge sygdomme hos borgerne. Tilbuddene på sundhedsområdet spænder fra tilbud til de yngste til pleje og omsorg, fra individuelle til fælles tilbud og understøttes af et stort og varieret tilbud af kultur- og fritidsaktiviteter. 

Du kan fx komme på et rygestop-hold, du kan få anonym rådgivning om alkohol, du kan få genoptræning, så du igen kan klare dig selv, og du kan benytte dig af, at Gentofte er en grøn kommune med mange rekreative områder.

Sundhed i Gentofte - Borgerrettet forebyggelse

Opgaveudvalget Ny Sundhedspolitik har udarbejdet en samlet strategi for den borgerrettede forebyggelse, 'Sundhed i Gentofte - Borgerrettet forebyggelse 2017-2024'. Strategien har en vision om, at vi sammen skaber livskvalitet og flere gode leveår for borgerne i Gentofte Kommune.

Kommunalbestyrelsen nedsatte i august 2015 opgaveudvalget Ny Sundhedspolitik. Opgaveudvalget skulle udarbejde et forslag til en samlet strategi for den borgerrettede forebyggelse i Gentofte Kommune for perioden 2017-2024.

Opgaveudvalgets opgave har været at:

  • Tage afsæt i den eksisterende sundhedspolitik, den regionale sundhedsprofil og Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.
  • Have fokus på kost, rygning, alkohol, motion, stofmisbrug og mental sundhed.
  • Vurdere, i hvilken sammenhæng civilsamfundet og frivillige kan inviteres til at bidrage til forebyggelsesindsatserne, og i hvilket omfang velfærdsteknologiske løsninger og nudging-strategier med fordel ville kunne bringes i anvendelse.
  • Udarbejde et forslag til vision, ramme, mål og indsatsområder for den borgerrettede forebyggelse i Gentofte Kommune.

Resultatet af opgaveudvalgets arbejde er en samlet strategi for den borgerrettede forebyggelse i Gentofte Kommune for perioden 2017-2024, samt et notat, der beskriver baggrund og fokusområder for strategien. For at sikre at Gentofte Kommune altid arbejder frem mod vision har opgaveudvalget formuleret seks principper, der skal danne fundamentet for sundhedsarbejdet i Gentofte Kommune:

  • Sundhed for alle
  • Ansvar for egen sundhed
  • Sunde valg skal være lette
  • Fokus på mental sundhed
  • Lokalinddragelse og partnerskaber
  • Udnyttelse af it og ny teknologi

Læs Gentofte Kommunes strategi for den borgerrettede forebyggelse, 'Sundhed i Gentofte - Borgerrettet forebyggelse' under Dokumenter.