Affald og Genbrug

Her på siderne kan du se, hvornår affaldet hentes på din adresse, bestille ekstra affaldssække, se åbningstider på genbrugsstationen og meget mere.

Opdatering 30. marts 2020 (Corona-beredskab):

Genbrugsstationen igen åben for private

Sundhedsmyndighederne har vurderet, at det med adgangsregulering er forsvarligt, at kommunerne genåbner genbrugsstationerne for private.

Genbrugsstationerne i Vestforbrændings område – herunder genbrugsstationen i Gentofte – er derfor igen åbne for private fra i morgen tirsdag d. 31. marts 2020.

For at brugen af genbrugsstationen kan foregå forsvarligt ift. smittefare for borgere og medarbejdere, vil der være begrænsning på, hvor mange der kan være tilstede på pladsen samtidigt. 

Det er muligt at aflevere haveaffald på en særligt indrettet plads på parkeringspladsen over for Gentofte Stadion. Det er derimod ikke muligt at indlevere effekter til ’Igenbrug’ og hente kompost. Det bliver muligt at hente kompost senere, da årets kampagne er forlænget til 24. maj.

Åbningstider og adgangsforhold

Genbrugsstationen holder åbent fra tirsdag d. 31. marts på både hverdage og i weekender, mens der fortsat er lukket for ubemandet åbningstid.

Åbningstiderne er mandag til fredag kl. 8:00 -18:00 samt i  weekender og på helligdage  kl. 10:00 -18:00

Der vil kun være adgang fra indkørslen på Ørnegårdsvej ved Vandtårnet. Adgangen til genbrugsstationen bliver reguleret af personale på stedet, og bilerne vil blive lukket ind i hold. Der kan derfor opstå ventetid og kø uden for genbrugsstationen.

Undgå smittespredning

For at undgå smittespredning i forbindelse med besøget på genbrugsstationen, skal følgende retningslinjer overholdes:

  • Følg anvisninger på skilte og fra personale.
  • Hold god afstand til andre (både personale og andre kunder)
  • Bliv i bilen til det er din tur til at læsse af, og gå kun hen til containeren en person ad gangen.
  • Brug handsker eller brug medbragt håndsprit både før og efter besøget. Der er ikke adgang til håndvask og håndsprit på pladsen.
  • Sorter dit affald hjemmefra, og gør opholdet så kort som muligt.
  • Medbring selv handsker, skovl og kost. 

 

Erhvervsdrivende

For at sikre en mere effektiv aflevering af affald for de erhvervsdrivende åbnes genbrugsstationen på hverdage kl. 7-8, hvor der kun er adgang for erhverv. 
Det skal give de erhvervsdrivende en mulighed for at komme af med affaldet på et tidspunkt, hvor der ikke er pres på genbrugsstationen fra private. 

Indsamling af affald i forbindelse med det landsdækkende COVID-19 beredskab

Afhentningen af affald fra Gentoftes husstande fortsætter som normalt.

Vær opmærksom på, at der løbende kan forekomme ændringer. Du kan holde dig orienteret om ændringer på denne side og på Vestforbrændings hjemmeside.             

Hold igen med Storskrald og Haveaffald

For fortsat at sikre den nødvendige bemanding til at varetage opgaverne, beder vi alle om at begrænse omfanget af storskrald og haveaffald, således at dette ikke belaster afhentningen mere end højst nødvendigt.

Knude på restaffald

Da vi så vidt muligt ønsker at skærme skraldefolkene i forhold til smitte (særligt corona), beder vi borgerne om at pakke restaffald i en pose med knude på. Når affaldet ligger løst i beholderen, er der større risiko for, at skraldefolkene kommer i nærkontakt med det, hvis det fx blæser ud.

 

Har du for lidt plads i din beholder til restaffald under COVID-19 beredskabet?

På grund af hjemsendelse af medarbejdere og lukning af skoler og institutioner under Corona-beredskabet er der generelt mere affald hos husholdningerne.

 

Har du ikke plads nok i din beholder til restaffald, kan du sætte en plastsæk med det overskydende affald ved siden af din beholder til restaffald. Så bliver sækken taget med når beholderen tømmes. Affaldet må ikke kommes i en bærepose, men skal i en stor affaldssæk. Både sorte og gennemsigtige sække accepteres. Sækken skal lukkes med knude eller snor, så affaldet ikke falder ud, når den tages med af renovationsarbejderen. Plastaffald tages også med restaffaldet, hvis du løber tør for plads i beholderen til plast.


Overfyldte skraldespande i byrummet – de skal kun bruges til små-affald

Kommunen har mere end 500 skraldespande opstillet i byrummet. På grund af COVID-19 og et særligt højt aktivitetsniveau omkring skraldespandene lige nu, tømmes de i denne periode to gange om ugen i stedet for en gang om ugen som normalt.

Desværre oplever vi ofte overfyldte skraldespande, og at der ryger meget andet end små-affald ned i dem. Afffald, som sagtens kan puttes i beholderne hjemme, eller hvor man må vente lidt på, at genbrugsstationen åbner op igen. Det er vigtigt, at borgerne bruger skraldespandene til formålet, nemlig til småaffald på farten som to-go-kopper, æbleskrog, hundeposer og den slags. Det er et spørgsmål om kapacitet, og om at vi i denne situation har mandskab til at løse kommunens opgaver de rigtige steder.

Læs mere om hvordan du håndterer affald under Corona på https://www.gentofte.dk/da/Borger/Bolig/Affald-og-Genbrug

Affaldsportalen – App til din smartphone

Hent vores app ’Affaldsportalen’ med info om dit affald og en masse muligheder for selvbetjening.

Find appen i App Store / Google Play.

Læs mere om, hvad du kan bruge Affaldsportalen til her. 

Udvidede åbningstider på genbrugsstationen

Gentofte Genbrugsstation giver dig mulighed for at aflevere affaldet uden for almindelig åbningstid. I tidsrummet fra kl. 07 til 08 om morgenen inden almindelig åbningstid, og fra kl. 18 til 21 om aftenen efter almindelig lukketid, har du mulighed at tilmelde dig og få adgang til pladsen. Pladsen er ubemandet i den udvidede åbningstid.

Tilmeld dig adgang i den ubemandede åbningstid

For at få adgang skal du først tilmelde dig med dit navn og mobilnummer.

Læs mere og tilmeld dig adgang uden for almindelig åbningstid.

Åbningstider på genbrugsstationen

Pladsmangel til plast i din todelte beholder 

Hvis du gentagende gange har mere plast end der kan være i din plast- og metalbeholder, er det muligt at få en anden beholderløsning.

Læs mere om alternative beholderløsninger her.

Få svar om sortering i Affalds ABC'en

Er du i tvivl om, hvordan en bestemt affaldstype skal sorteres, kan du få svar i Affalds ABC'en.

Søg i Affalds ABC'en.

Se din affaldskalender

Se en kalender med afhentningsdatoer for de forskellige affaldsordninger på din adresse her. 

Spørgsmål og svar om affald

Vi har listet de oftest stillede spørgsmål om affald på en side for sig. Det er værd at tjekke, om dit spørgsmål bliver besvaret her.

Erhvervsaffald

Her kan du læse om erhvervsaffald.