Affald på afveje

Sammen sender vi affaldet på rette vej med en ny kampagne ’Affald på afveje’. Kampagnen oplyser om typiske sorteringsfejl i det genanvendelige affald - både i den daglige sortering i affaldsbeholderne og i containerne på genbrugsstationen.

Vi skal huske at sortere vores affald, og helst med så få fejl som muligt, hvis vi skal kunne genanvende det. Når affald kommer i den forkerte spand eller container, går det nemlig ud over genanvendelsen, og det belaster miljøet.

Ny kampagne om fejlsortering

Med kampagnen ’Affald på afveje’ sætter kommunen fokus på typiske sorteringsfejl i husstandene og på genbrugsstationen for at forbedre genanvendelsen.  

 

I første omgang vil kampagnen omhandle korrekt sortering af pap og papir.
Når pap- og papiraffald bruges i nye pap- og papirmaterialer, i stedet for nyt træ, har det miljømæssig værdi. Begge materialer er desuden nemme at genanvende, men genanvendelsen afhænger af, at der sorteres rigtigt.

Her er det især fejlsorteringer med pizzabakker og kartonner fra juice og mælkeprodukter, der i kampagnen sættes ind overfor.

Mange er af den opfattelse, at fordi materialerne er lavet af pap, skal de derfor i enten papir- eller papbeholderen. Det er ikke tilfældet!

Det skyldes, at fedt- og madrester fra fx pizzabakker kan give skjolder og dårlig lugt på nyt genbrugspap og – papir. For at sikre, at pap og papir kan genanvendes, bliver det typisk vasket. En proces, der kræver ressourcer i form af varmt vand og sæbe. Hvis andelen af pizzabakker, eller andet affald med væske - eller madrester på, er for stor, kan pappet eller papiret ikke renses ved denne proces og må i stedet sendes til forbrænding.

Det er spild af ressourcer og går ud over miljøet.

 

Så følg rådene for kampagnen ’Affald på afveje’ og smid altid pizzabakker og juice- og mælkekartonner til restaffald! Så sikrer du genanvendelsen af pap og papir.   

Kampagne sender pizzabakker og mælkekartonner på rette vej

Hen over efteråret vil kommunen oplyse om korrekt sortering af pap og papir, med særligt fokus på pizzabakker og juice- og mælkekartoner. Renovationsbilerne vil have bannere med budskabet om, at pizzabakker og mælkekartonner skal til restaffald (og altså ikke i hverken pap- eller papiraffaldet). Pizzeriaer i kommunen vil få uddelt foldere, plakater og klistermærker til at sætte på pizzabakken, som informerer om, hvor pizzabakkerne skal hen.  

I tvivl om sortering? – slå op i ABC’en 

Er du i tvivl om, hvordan bestemte affaldstyper skal sorteres kan du bruge vores Affalds-ABC. Her kan du slå specifikke genstande op og få svar på, hvordan de skal sorteres.

 

Slå op i Affalds-ABC'en