Farligt affald

Farligt affald skal bortskaffes på en miljømæssig forsvarlig måde. Det er derfor vigtigt, at det farlige affald fra boligen ikke bliver smidt ud med det almindelige affald, men for eksempel bliver afleveret på genbrugsstationen.

Billede af sprayflasker

Farligt affald indeholder stoffer, som har egenskaber, der ikke er godt for miljøet eller vores sundhed. Det er eksempelvis dine sparepærer og sprayflasker. Du må heller ikke hælde farligt affald i kloakken.

Hvad er farligt affald?

Eksempler på farligt affald:

 • Oliebaseret maling, trykfarver, klæbestoffer
 • Olie, fedt og benzinprodukter
 • Vaske- og rengøringsmidler, herunder afløbsrens, afkalkningsmidler, ovnrens og lignende
 • Spraydåser med restindhold
 • Plante- og skadedyrsbekæmpelsesmidler
 • Medicin og emballager med medicinrester
 • Lavenergipærer, kviksølvtermometre og andet kviksølvholdigt affald
 • Batterier og akkumulatorer
 • Klinisk risikoaffald, specielt sygehusaffald
 • Mineraluld
 • Asbestholdigt affald
 • Imprægneret træ i form af kreosot og arsenbehandlet træ
 • Syrer og baser
 • Terpentin, acetone og lignende opløsningsmidler

Genbrugsstationen modtager farligt affald

Du kan aflevere dit farlige affald på genbrugsstationen i bygningen til farligt affald og elektronik. Her modtager og håndterer pladspersonalet dit farlige affald. Aflevering skal ske ved henvendelse til personalet på pladsen.

Læs mere om Gentofte genbrugsstation her.

Du kan også aflevere farligt affald andre steder - på apoteket, hos forhandlere af batterier og farvehandlere.

Batterier kan afleveres i de mange genbrugsbeholdere til batterier, der er stillet op rundt om i kommunen.

Se en liste med placering af batteribeholderne her.

Ansvarlig for siden:

Affald og Genbrug
Bernstorffsvej 159, 2920 Charlottenlund, 39988100,