Storskrald

Hver dag kører tre lastbiler rundt i kommunen og henter de forskellige typer storskrald. Det er vigtigt, at du sorterer affaldet, når du stiller det ud til fortovet.

Billede af indsamling af storskrald

Hvad er storskrald?

Ja tak til:

 • Stort jern/metal (fx maskiner, tanke og cykler, maks. 3 meter og påsat mærkat med 'Storskrald, navn og adresse'. Tøm maskiner og tanke for brændstof og olie, tøm radiatorer for væske. Ved tanke, husk tank-attest.)
 • Småt forbrændingsegnet affald (maks. 1 meter i klare plastsække)
 • Stort forbrændingsegnet affald (fx gulvtæpper maks. 2 meter og øvrigt affald 3 x 1,5 meter)
 • Brændetårn skilles ad (kan ødelægge metalplade på renovationsbilen)
 • Springmadrasser/møbler med fjedre (ben skal tages af)
 • Hårde hvidevarer (køle/frysemøbler skal være tømt for indhold)
 • Elektronik
 • Pap (klappet sammen, bundtet og krydsbundet)

Nej tak til:

 • Porcelæn og keramik
 • Trykimprægneret træ og savsmuld
 • Husdyrgødning og bunddække m.m. (restaffald)
 • Papir, glas, småt plast- og metalaffald
 • Porcelænssanitet
 • Byggematerialer
 • Jord og grus
 • Spejle
 • Elpærer og lysstofrør
 • Olie- og kemikalieaffald
 • Haveaffald
 • Juletræer (haveaffald)
 • Bildæk
 • Restaffald og emballage fra madaffald

Ovenstående affaldstyper kan afleveres på genbrugsstationen, på nær restaffald. Porcelæn, keramik, lyspærer, elektronik og farligt affald kan også lægges i Miljøboksen.

Der må kun bruges klare plastsække!

Husk, at bukke eventuelle søm og skruer ind.

Afhentning af storskrald

Der bliver afhentet storskrald hver 14. dag hele året. Stil affaldet uden for skel inden kl. 7.00 på afhentningsdagen - eller tidligst dagen før, så bliver de forskellige typer affald hentet af forskellige biler, afhængig af affaldstypen, i løbet af dagen.

For at undgå tvivl, om hvorvidt affaldet er stillet til storskrald, skal det stå uden for skel mod fortovets bagkant. Stil ikke din bil foran affaldet.

Uafhentet affald

Bemærk, at affaldet hentes frem til kl. 18 på afhentningsdagen.

Er dit affald ikke blevet hentet, kan du give os besked via nedenstående link.

Såfremt storskraldet er sorteret forkert eller retningslinjerne på anden vis ikke er overholdt, vil du desuden modtage en seddel om forholdet lagt ved storskraldet eller i din postkasse. Storskraldet vil blive taget med ved næste afhentning, hvis forholdet er bragt i orden eller fejlsorteringen er fjernet.

Anmeld uafhentet storskrald.

Husk, at fjerne uafhentet affald, eksempelvis potteskår fra fortovet.

Aflever ting, der er for gode til at smide ud

Har du brugte ting og sager, som kan genbruges som de er, kan du aflevere dem i bygningen til 'direkte genbrug' på Gentofte Genbrugsstation.  

iGenbrug tager imod:

Brugte møbler, porcelæn, glas, potter, pander, keramik, lamper, billeder, legetøj, smykker, bøger, plader, cd’er, dvd´er, mindre køkkenmaskiner (der virker), værktøj etc.

iGenbrug tager ikke imod:

Hårde hvidevarer som køleskabe, ovne og frysere, computere, printere, printerpatroner, gulvtæpper, tøj og cykler, havefliser, bygningsdele som vinduer og døre, trælister og andet byggeaffald, malerbøtter, olier, rengøringsmidler og andre flydende midler.

Direkte Genbrugsbygningens åbningstider  

Mandag-fredag: Kl. 12-16.

Weekender og helligdage: Kl. 12-17.

Det er ikke tilladt at stille ting ved bygningen uden for åbningstiden.

Bemærk: Bygningen til direkte genbrug er placeret i midten af genbrugsstationen ved mandskabsbygningen.

Tingene bliver klargjort og solgt videre fra en genbrugsbutik; iGenbrug, som er en arbejdsplads for mennesker med særlige behov, der ellers har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Medarbejderne arbejder med støtte fra jobcoaches i genbrugsbutikken og på genbrugsstationen, hvor de tager imod de brugte ting i bygningen til direkte genbrug. Du støtter således både et miljømæssigt og socialt godt formål ved at aflevere dine brugte ting til iGenbrug på genbrugsstationen.

Læs mere om iGenbrug her.