Coronavirus - nyheder fra Gentofte Kommune

Se praktisk information fra de forskellige serviceområder via menu  

 

Nyheder:

29. september 2020

Midlertidig forbud mod besøg på Plejehjemmet Salem

Styrelsen for Patientsikkerhed har i dag pålagt Gentofte Kommune et midlertidigt forbud mod besøg på Plejehjemmet Salem, da det er nødvendigt for at forebygge Covid-19.
 
Forbuddet betyder, at besøg – såvel ude som inde – kun må ske i kritiske situationer eller fra den nærmeste pårørende til beboeren.
 
Besøgsrestriktionerne omfatter både indendørs fællesarealer og beboerens egen bolig.
 
Hvis man som pårørende ønsker at komme på besøg, skal man tage kontakt til medarbejderne på stedet.
 
Baggrunden for besøgsrestriktionen er konstateret smitte hos to beboere og tre medarbejdere på Plejehjemmet Salem. 

Læs meddelelse af påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Aktivt Efterår er aflyst

På grund af det stigende Covid-19 smittetryk i hovedstadsområdet og gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne har Gentofte Kommune valgt at aflyse Aktivt Efterår. Aktivt Efterår er et aktivitetstilbud til alle skolebørn i ind- og mellemskolen, og skulle have fundet sted i efterårsferien på idrætsanlæg og kulturinstitutioner i Gentofte Kommune.

 

Forældre som har planlagt, at deres børn skulle have deltaget i Aktivt Efterår, vil have mulighed for at sende børnene i GFO, hvor der er åbent som sædvanligt.

16. september 2020

Skærpede krav til lukketid og brug af mundbind

Sundhedsmyndighederne har netop opdateret retningslinjerne for, hvordan smitte med coronavirus forebygges i nattelivet fx på restauranter og caféer og ved private arrangementer.
Fra torsdag d. 17. september indføres krav om brug af mundbind for både gæster og personale på restauranter, cafeer m.v. Kun siddende gæster må undlade mundbind. Samtidig har myndighederne indført skærpet lukketid, så restauranter, barer m.v. samt private fester afholdt i professionelle rammer, fx på en restauranter eller café, alle skal lukke ned senest kl. 22.
De nye krav lægger sig i forlængelse af de eksisterende krav til hygiejne, areal og afstand mellem gæster.

Samtidig opfordres borgere, der afholder arrangementer i private hjem til at følge trop og lukke fx bryllups- eller konfirmationsfesten ned senest kl. 22.

Læs de nye retningslinjer og tiltag fra sundhedsmyndighederne

Gode råd i forbindelse med arrangementer

Hvis du ikke kan udskyde dit private arrangement eller fejring, har Sundhedsstyrelsen udgivet publikationen ’Private arrangementer, fester og fejringer i en tid med COVID-19’. Publikationen rummer anbefalinger og eksempler på, hvordan man bedst forebygger smitte med Corona ved afholdelse af private arrangementer.

 

14. september 2020

Generelle midlertidige besøgsrestriktioner på sociale tilbud

Som følge af den seneste tids stigning i udbredelsen af Coronavirus, har Social- og Indenrigsministeriet indført generelle midlertidige besøgsrestriktioner på alle sociale tilbud, hvor beboere eller medarbejdere er i risikogruppen for COVID-19. Restriktionerne træder i kraft mandag den 14. september kl. 12.00

I fredags pålagde Styrelsen for Patientsikkerhed en række kommuner, herunder Gentofte, et påbud om at indføre midlertidige besøgsrestriktioner på plejehjem, aflastningspladser og genoptræningscentre (læs nyhed fra den 11. september her).

I dag, mandag den 14. september, med virkning fra klokken 12.00, har Social- og Indenrigsministeriet sendt et lignende påbud til Gentofte Kommune og en række andre kommuner om at indføre generelle midlertidige besøgsrestriktioner på sociale tilbud, hvor beboere eller brugere er i risikogruppen for COVID-19.

Det er ledelsen på de enkelte institutioner, der vurderer, om et socialt tilbud omfattes af restriktionerne.

Besøgsrestriktionerne betyder, at indendørs besøg fremover kun tillades, hvis:

 1. Besøget sker som følge af kritiske situationer, fx i forbindelse med kritisk sygdom/døende personer
 2. Der er tale om forældre eller andre nære pårørende til børn under 18 år
 3. Besøget omhandler voksne med kognitiv funktionsnedsættelse, der gør dem ude af stand til at forstå og acceptere restriktionerne.

Det er kun nøglepersoner udpeget af ledelsen i samråd med borgeren, der må komme på indendørs besøg. Alle indendørs besøg skal foregå på beboerens eget værelse/lejlighed og må ikke finde sted på fællesarealer.

Der er fortsat ingen restriktioner på udendørs besøg.

Læs Social- og Indenrigsministeriets orienteringsskrivelse her
Læs Bekendtgørelsen om besøgsrestriktionerne her

 

11. september 2020

Midlertidig besøgsrestriktion på plejehjem, aflastningspladser og Tranehaven

 

Gentofte Kommune er i dag af Styrelsen for Patientsikkerhed blevet pålagt at udstede midlertidige restriktioner mod besøgendes adgang til plejehjem mv. med virkning fra den 11. september og indtil Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver påbuddet.

 

De midlertidige besøgsrestriktioner indebærer:

 

1) at besøg på plejehjem mv. som udgangspunkt skal foregå på udendørs arealer, og

 

2) at besøg på indendørs arealer på plejehjem mv. kun kan ske i en kritisk situation eller af den nærmeste pårørende til beboeren.

 

Besøgsrestriktionerne omfatter både indendørs fællesarealer og beboerens egen bolig.

 

Hvis du som pårørende ønsker at komme på besøg, beder vi dig tage kontakt til medarbejderne på stedet. I pjece 'Besøg og kontakt med beboere i plejeboliger' kan I læse mere om retningslinjerne for besøg i plejeboliger.

 

Baggrunden for besøgsrestriktionen er forhøjet og udbredt smitte med Covid-19 i en række kommuner i Københavnsområdet. Både kommuner med et forhøjet smittetryk, og kommuner, der har tæt tilknytning til disse kommuner, er omfattet af besøgsrestriktionerne.

 

Læs hele påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed (pdf)

 

9. september 2020

Sundhedsstyrelsens råd til fester og fejringer i en coronatid

Sundhedsstyrelsen har netop udgivet en ny publikation med opdaterede råd om, hvordan man kan forebygge smitte med coronavirus ved private arrangementer og fejringer.

I publikationen ’Private arrangementer, fester og fejringer i en tid med COVID-19’ præsenteres vigtige smitteforebyggende anbefalinger og en række eksempler på, hvordan du og dine gæster kan følge anbefalingerne til din fest eller andet private arrangement, hvis du holder det i eget hjem, have eller steder, hvor der ikke er professionel hjælp, fx fejring i et medborgerhus.

Rådene handler blandt andet om at begrænse antallet af deltagere og sikre, at gæsterne holder mindst en meters afstand til hinanden.

Holder du din fest i en restaurant eller lignende sted med professionelt personale, gælder særlige retningslinjer, som stedet skal følge.

 

8. september 2020

Nye ekstraordinære tiltag vedr. Covid-19

 

Sundhedsmyndighederne udpegede i går Gentofte Kommune som en af 18 kommuner, der er omfattet af en række ekstraordinære midlertidige tiltag – foreløbigt gældende til tirsdag den 22. september 2020.

 

Gentofte Kommune ligger pt. på et middel niveau i forhold til antal smittede. Vi er imidlertid en del af Hovedstadsområdet, hvor smittetrykket generelt er højt, hvorfor myndighederne også har udpeget Gentofte til at være omfattet af de ekstraordinære tiltag.

 

Det er vigtigt at understrege, at der ikke er tale om en fornyet nedlukning eller om at genindføre nødberedskaber.

 

Det vi gør de næste 14 dage – i forlængelse af myndighedernes udmelding i går - er blandt andet:

 • Det er aftalt, at ca. 500 medarbejdere, der kan løse deres opgaver hjemmefra og på digitale platforme, arbejder hjemmefra. Det gælder fx medarbejdere i administrative funktioner.

 • Forsamlingsforbuddet i det offentlige rum sænkes til max 50 personer – det betyder at en række arrangementer udskydes, aflyses eller ændres.

 • Alle sociale arrangementer på folkeskoler, klubber og GFO enten udskydes eller aflyses i perioden den 8. september – 22. september.

 • Skaterparken Jägers, som besøges af mange unge fra Storkøbenhavn, lukkes i perioden.

 • Vi koordinerer løbende med Nordsjællands Politi vedr. eventuelle ’hotspots’, der måtte opstå.

 • Vi har fortsat fokus på opsøgende smitteforebyggelse på de sociale områder.

 • Vi er i dialog med detailhandlen for at sikre, at de er opmærksomme på de nye skærpede krav til antal kunder i butikkerne og til deres ansvar for at håndhæve hygiejnekravene.

 • Vi er ligeledes i tæt kontakt med ungdomsuddannelserne i kommunen og samarbejder løbende med disse om at forebygge smittespredning. 

 

Læs den fulde udmelding fra Sundheds- og Ældreministeriet her

 

 

Borgerservice holder åbent

Borgerservice holder åbent som normalt mandag-onsdag kl. 8-16, torsdag kl. 8-18 og fredag kl. 8-14.

For at undgå kø og for at sikre god afstand til hinanden, opfordrer vi alle til at bestille tid inden besøget.

Bestil tid til Borgerservice

Gratis mundbind til udvalgte borgere

I den offentlige trafik er det blevet obligatorisk for alle over 12 år at bruge mundbind for at stoppe spredningen af corona.

Som en hjælp stiller kommunen gratis mundbind til rådighed for borgere på kontanthjælp og integrationsydelse samt for brugerne af kommunens aktivitets- og samværstilbud.

Du kan hente 8 mundbind per gang, der udleveres på Jobcentret, i Kommuneservice og ude på aktivitets- og samværstilbuddene.

De gratis mundbind er af type 1, der er godkendt til brug i den kollektive trafik.

Kravet om mundbind gælder alle rejser med offentlig transport, herunder rejser med bus, tog, metro og letbaner, flextrafik og flextur samt færger og taxi. Mundbindet skal også bæres, når man opholder sig på stoppesteder, stationer og terminaler.  

 

3. september 2020

Sundhedsstyrelsens råd til private fester

Der er stadig coronavirus i Danmark, men det er alligevel muligt at afholde private arrangementer, såsom konfirmationer, store fødselsdage, bryllupsfester m.m., på forsvarlig vis.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en guide med eksempler på, hvordan man kan tilpasse de generelle anbefalinger til fester i eget hjem eller på steder, hvor der ikke er professionel hjælp, fx ved en fejring i et medborgerhus.

Hvis du holder din fest i en restaurant eller et lignende sted med professionelt personale, gælder særlige retningslinjer, som stedet har pligt til at overholde.

Se Sundhedsstyrelsens guide til private arrangementer lige her

 

1. juli 2020 

Der åbnes yderligere op for besøg på plejehjem, i plejeboliger og på aflastningspladser

Information til beboere og pårørende

Det er nu igen blevet muligt for pårørende at komme på besøg, og vi glæder os til igen at kunne tage imod gæster både inde- og ude.

For at minimere risikoen for smitte og passe godt på beboerne er det vigtigt fortsat at følge retningslinjerne for god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd under COVID-19. Derfor beder vi om, at I fortsat ringer på,  når I kommer på besøg, eller på anden vis kontakte os, så vi kan fortælle jer om de forholdsregler, I som besøgende skal tage.

I bestemmer selv, om I vil være indendørs i beboerens egen bolig eller udendørs. Men hvis der er mulighed for det, anbefaler vi, at besøg foregår udendørs for at reducere risikoen for smitte. Hvis besøget sker indendørs, beder vi om, at I går direkte til boligen og undgår ophold i fællesarealerne.

I må ikke komme på besøg, hvis I har symptomer på sygdom og/eller er testet positiv for COVID-19, og man skal være symptomfri i 48 timer før besøget.

På gensyn – vi glæder os til at se jer.

 

24. juni 2020

Besøg i botilbud på det sociale område

Social- og indenrigsministeren har den 24. juni 2020 ophævet det generelle besøgsforbud på samtlige botilbud på det sociale område. Det er glædeligt, at borgere på botilbud nu igen kan invitere af deres netværk og pårørende på besøg i deres bolig.

Det er fortsat nødvendigt at tage hensyn til risikoen for smitte og følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for håndtering af COVID-19, herunder at holde afstand samt intensivering af rengøring og hygiejne.  

Forud for besøg beder vi derfor om, at I som pårørende tager kontakt til botilbuddet, som kan oplyse om de lokale retningslinjer og vi sammen kan sikre, at besøget foregår bedst muligt og følger myndighedernes gældende retningslinjer.

Det enkelte botilbud kan indføre lokale restriktioner for besøg, såfremt der måtte opstå et udbrud af COVID19. I så fald får de pårørende besked fra botilbuddet.

 

16. juni 2020

Bestil tid inden besøget i Kommuneservice

Så undgår du ventetid og hjælper os samtidig med at holde afstand til hinanden.

Kommuneservice er netop genåbnet for fysisk betjening. For at undgå kødannelse og så vi fortsat kan holde den nødvendige afstand til hinanden, opfordrer vi alle til at bestille tid inden besøget.  

Bestil tid nu

Book selv tid i Kommuneservice via selvbetjening:

Bestil tid i Kommuneservice

Du kan også kontakte Kommuneservice på telefon 39 98 00 00.

 

15. juni 2020

Sankt Hans

Flere Sankt Hans arrangementer er i år aflyst på grund af corona pandemien og forsamlingsforbuddet, der betyder, at man maksimalt må være 50 mennesker samlet.

Det gælder bl.a.:

Hundesømosen
Nymosen
Dyssegårdsparken
Gentofte Sø
Bellevue Strandpark
Charlottenlund Strandpark
Fællescentret Strandlund
DHF v. Strandlund

Der kan være flere Sankt Hans arrangementer, der er aflyst. Tjek derfor direkte hos arrangøren, om arrangementet afholdes.

 

Isolationsfaciliteter

Som led i bekæmpelsen af coronavirus kan voksne borgere, der er konstateret smittet med coronavirussygdom (covid-19) og som enten ikke udviser symptomer på smitte eller alene udviser lette symptomer, og som er selvhjulpne og derfor ikke har behov for behandling fra sundheds- eller socialfagligt personale, og som deler husstand med

 1. mange personer på et lille areal og/eller uden optimal rumadskillelse,
 2. en eller flere, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, f.eks. på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, eller
 3. én eller flere personer i øget risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb ved covid-19, som defineret at Sundhedsstyrelsen i styrelsens anbefalinger til personer i øget risiko, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig isolation fra.
  blive visiteret til ophold på en egnet isolationsfacilitet.

Isolationsfaciliteten tilbyder forplejning under opholdet, men du skal selv afholde omkostninger til forplejning.

Ønsker du at blive visiteret til ophold i en egnet isolationsfacilitet, skal du bruge selvbetjeningen på Borger.dk

Ved eventuelle spørgsmål kontakt kommunen på telefon 3998 0583.

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmesiden

 

12. juni 2020

KS-byg genåbner

Kommunens bygningsmyndighed genåbner mandag den 15. juni, men på grund af afstandskrav som følge af smitterisiko med COVID-19, vil kun enkeltpersoner kunne møde uanmeldt op i KS-byg, der har lokale i Kommuneservice. Borgere, der har behov for at medbringe rådgivere, ægtefæller eller andre til møder med bygningsmyndigheden, bedes bestille tid på forhånd, så der kan bookes egnede mødelokaler. KS-Byg kan kontaktes på 3998 3710.

 

Kommuneservice genåbner – bestil tid før du møder op

Efter tre måneders lukning på grund af corona, slår Kommuneservice atter dørene op på mandag den 15. juni. Borgere anbefales at bestille tid inden besøget.

Som et led i genåbningen af Danmark får mange offentligt ansatte i Østdanmark fra næste uge atter lov til at møde fysisk ind på arbejde. Derfor genåbner Kommuneservice på mandag den 15. juni, så borgere, der fx har brug for nyt pas eller kørekort, atter kan få hjælp.

For at undgå kødannelse og risiko for smitte med COVID-19, opfordres alle til at bestille tid inden fremmøde. Samtidig opfordrer vi til, at man først møder ind lige før det aftalte tidspunkt, og at kun de relevante personer fra husstanden møder op. Borgere, der har symptomer på corona, opfordres til at blive hjemme og i stedet benytte de digitale selvbetjeningsmuligheder.

Det er muligt at bestille tid via tidsbestillingsmodulet gentofte.reservertid.nu eller ved at kontakte Kommuneservice på telefon 39 98 00 00.

Kommuneservice holder åbent mandag-onsdag kl. 8-16, torsdag kl. 8-18 og fredag kl. 8-14.

 

Besøgsregler for plejeboliger lempes en anelse

Som led i genåbningen giver Styrelsen for Patientsikkerhed nu beboere i plejeboliger, der ikke kan modtage besøg udendørs, mulighed for indendørs besøg af 1-2 faste pårørende.

Den sidste tids faldende smittetryk med COVID-19 betyder, at der fra og med torsdag den 11. juni gælder nye regler for besøg i plejeboliger, som Styrelsen for Patientsikkerhed har sendt til alle landets kommuner. Som noget nyt får beboere, hvis sundhedsmæssige- eller kognitive tilstand kræver det, nu mulighed for at udpege 1-2 faste pårørende, der vil kunne komme på besøg indendørs. Det kan være, hvis en beboer er fast sengeliggende eller utryg ved at komme udendørs. Tilladelse til indendørs besøg vil blive givet på baggrund af en konkret, individuel vurdering foretaget af ledelsen det enkelte sted.

Styrelsens seneste påbud holder derimod fast i de tidligere regler om, at alle besøg så vidt muligt skal foregå udendørs eller i særligt indrettede besøgslokaler, at pårørende generelt ikke må komme indendørs i beboernes egne boliger eller på indendørs fællesarealer. Samtidig opretholdes krav om fysisk afstand mellem beboere og pårørende, og der stilles fortsat høje krav til hygiejne og rengøring.

De nye besøgsregler, der foreløbigt gælder indtil 1. september 2020, kan ses herunder:

Hvor længe varer et besøg?
Besøg skal som udgangspunkt være af kort varighed, men aftales med den enkelte plejebolig ud fra de lokale muligheder.
 
Hvilke dage kan man komme på besøg?
Besøg skal som udgangspunkt foregå på hverdage, men kan foregå i weekender, hvis det ikke er muligt for den pårørende at komme på en hverdag.

Besøg foregår typisk i dagtimerne, men de konkrete tidspunkter fastlægges ud fra lokale forhold i de enkelte plejeboliger.
 
Hvor foregår besøget?
Alle besøg skal som udgangspunkt gennemføres udendørs, i det fri, ved vinduesbesøg eller i lokaler med indgang udefra, som overvejende  bruges som besøgsrum.
Den enkelte plejebolig fastlægger hvor, og hvordan besøgene kan foregå ud fra de lokale fysiske rammer og faciliteter.

I stedet for et besøg kan det aftales at beboer og pårørende går en tur, hvis det er sundhedsfagligt forsvarligt. I så fald vil personalet vejlede og hjælpe med eventuelle værnemidler.

Rammer omkring alle besøg

 • Beboer og pårørende må ikke komme i fysisk kontakt med hinanden. Der skal være mindst to meters afstand.  Hvis afstandskravet ikke kan overholdes skal beboer eller pårørende bære værnemidler såsom visir.
 • Hvis en beboer har svært ved at forstå kravene til besøg, fx pga. demens, vil en medarbejder være tilstede for at støtte beboeren i at overholde forholdsreglerne.
 • Mellem hvert besøg bliver der udført rengøring og desinfektion af kontaktpunkter (stole, borde, skærme m.m.), ligesom der bliver luftet ud, hvis besøget foregår i telt/ besøgsrum.
 • Både beboer og pårørende skal spritte hænder af før og efter besøget – der vil være sprit tilgængeligt.
 • Hvis du som pårørende er syg eller har symptomer på COVID-19, må du ikke komme på besøg af hensyn til smitterisiko.


Mulighed for indebesøg i særlige situationer:

 • I helt særlige situationer (se nedenfor), der vil bero på en individuel vurdering, vil der være mulighed for besøg indendørs af 1-2 faste besøgspersoner, som beboeren selv udpeger.
 • Det er ledelsen på plejehjemmet, der i den konkrete situation beslutter, om der kan ske besøg, og hvilke rammer besøget skal foregå under med hensyn til fx besøgstidspunkt, hyppighed og længde.

Særlige situationer kan være, hvis en beboers situation, helbred, funktionsniveau eller de fysiske rammer på plejehjemmet gør, at besøget ikke kan foregå udendørs.

Dette kan fx være:

 • Hvis beboeren er så fysisk svækket, at denne ikke kan komme udenfor eller er fast sengeliggende.
 • Hvis beboeren er psykisk eller kognitivt udfordret, så denne ikke tør gå ud eller bliver utryg uden for sine vante rammer.
 • Hvis relationen er afhængig af særlige forhold eller rammer.
 • Hvor indflytning vurderes at været særlig vanskelig for beboeren.
 • Hvis beboerens forventede livslængde i forhold til livskvalitet tilsiger dette. 

Følgende forholdsregler gælder, når pårørende skal på indebesøg:

 • Når du kommer til plejeboligen, skal du ringe på døren (yderdøren er forsat låst). Du vil blive hentet af en medarbejder, der følger dig til din pårørendes bolig.
 • Ved indgangen er der håndsprit, og du bedes desinficere dine hænder, inden du går videre.
 • Vær opmærksom på ikke at røre ved noget på vej til boligen.
 • Under besøget skal I blive i boligen. I må ikke benytte fællesarealerne, ligesom du opfordres til ikke at benytte toilettet i boligen.
 • I skal stadig holde afstand og må ikke have fysisk kontakt. Hvis din pårørende har vanskeligt ved at forstå vigtigheden af at holde afstand, vil vi bede om at du har visir på. Visir udleveres af personalet.

 

9. juni 2020

Indendørs idræt, fitness samt Kildeskovhallens svømmeafsnit genåbnes

I forbindelse med den 3. fase af genåbningen, har Folketinget givet grønt lys for en genåbning af indendørs idræt, fitness og svømning.

Gentofte Kommune åbner derfor op for indendørs idræt og fitness den 9. juni, og for Kildeskovshallens svømmeafsnit den 15. juni.

En forudsætning for genåbningen er, at foreninger og medarbejdere på de forskellige idrætsfaciliteter holder øje med, at myndighedernes bekendtgørelser for blandt andet forsamlingsforbuddet overholdes (pt. 50 max.), og at aktiviteterne har et stort fokus på god hygiejne og rengøring.

Højst en deltager per 4 m2

Generelt må der højst være 1 deltager per 4 m2 gulv.

Idrætsfaciliteterne kan ud fra de gældende rammer – herunder Kulturministeriets retningslinjer -  også selv fastlægge særlige retningslinjer for, hvordan afstandskravet skal overholdes. Dog anbefaler sundhedsmyndigheder, at der holdes mindst to meters afstand ved fysisk aktivitet. Det er til gengæld tilstrækkeligt med 1 meters afstand mellem tilhørere eller lignende.

Detaljerne for brugen af den enkelte aktivitet udarbejdes og formidles af de enkelte indendørs idræts-, fitness- og svømmetilbud.

 

29. maj 2020

 

Lukning af den midlertidige haveaffaldsplads

I øjeblikket er den midlertidige haveaffaldsplads lukket. Haveaffaldspladsen har været etableret i forbindelse med COVID-19 beredskabet for at lette presset af mange besøgende på genbrugsstationen. Pladsen kan tages i brug igen, hvis der opstår behov for det.

Haveaffald kan afleveres på genbrugsstationen, hvor der også kan hentes kompostjord til og med den 21. juni 2020.

 


 

27. maj 2020

 

Plejeboliger  - sådan må du komme på besøg

Besøg i plejeboliger i Gentofte Kommune skal stadig foregå udendørs. Der er derved fortsat forbud mod indendørs besøg af pårørende i plejeboliger. Forbuddet gælder indtil nye retningslinjer fra sundhedsmyndighederne vedr. besøg i plejeboliger bliver meldt ud. 

Det fortsatte forbud mod besøg indendørs fastholdes på baggrund af følgende udmelding fra regeringen på myndighedernes samlede corona-hjemmeside (www.politi.dk/corona): "Partierne er enige om, at retningslinjerne for besøgs- og aktivitetsrestriktioner på fx plejehjem, hospice, psykiatri, bosteder, beskyttet beskæftigelse, kriminalforsorgens institutioner mv. afvikles eller tilrettes, i det omfang det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Det aftales nærmere i relevante sektorpartnerskaber på baggrund af retningslinjer fra sundhedsmyndighederne."

 

Rammer for udendørs besøg i plejeboligerne

 

Hvor længe kan du være på besøg?
Besøgende vil være af kortere varighed, og du aftaler det med den enkelte plejebolig ud fra de lokale muligheder.

 

Hvilke dage kan man komme på besøg?
Besøgende vil som udgangspunkt være på hverdage, med mulighed for besøg i weekender, hvis det ikke er muligt for dig som pårørende at komme på en hverdag.
Konkrete tidspunkter fastlægges ud fra lokale forhold i de enkelte plejeboliger.

 

Hvor foregår besøget?
Besøget vil foregå udendørs. Den enkelte plejebolig fastlægger hvor, og hvordan besøgende kan foregå, ud fra de lokale fysiske rammer og faciliteter.
Flere steder kan besøgene gennemføres i dårligt vejr, og vi arbejder hen imod, at alle besøg også kan gennemføres i dårligt vejr.

 

Rammer omkring besøget

 • Beboer og pårørende må ikke komme i fysisk kontakt med hinanden. Der vil være mindst 2 meters afstand. På grund af afstandskravet er der ikke behov for, at beboer eller pårørende bærer værnemidler så som visir.
 • Mellem hvert besøg bliver der udført rengøring og desinfektion af kontaktpunkter (stole, borde, skærme m.m.), ligesom der bliver luftet ud hvis besøget foregår i telt.
 • Både beboer og pårørende skal spritte hænder af før og efter besøget – der vil være sprit tilgængeligt.
 • Hvis en beboer har svært ved at forstå kravet om afstand, fx pga. demens, vil der være en medarbejder tilstede, for at støtte beboeren i at forholdsreglerne overholdes.
 • Hvis du som pårørende er syg eller har symptomer på COVID-19, må du ikke komme på besøg af hensyn til smitterisiko.

 

 

 

19. maj 2020

 

Påmindelse: Kommuneservice på rådhuset er fortsat lukket for fysisk fremmøde

 

Vi minder om, at Kommuneservice på rådhuset som følge af COVID-19 situationen er lukket for personlige henvendelser indtil videre.

 

Vi er ved telefonerne og kan kontaktes på telefonnummer 3998 0000 i Borgerservice’ normale åbningstider: mandag-onsdag kl. 8-16, torsdag kl. 8-18 samt fredag kl. 8-14. 

 

Vi besvarer henvendelser sendt med digital post og via gentofte@gentofte.dk.Husk at benytte digital post, hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger.

 

Du kan fortsat bruge NemID der, hvor du normalt bruger nøglekortet eller nøgleappen, fx når du skal logge ind på Digital Post, selvbetjeningsløsninger på borger.dk og andre offentlige hjemmesider.

 

Borgerservice hjælper fortsat med råd og vejledning, hvis du har akut brug for hjælp til for eksempel nødudstedelse af pas og NemID. Borgerservice hjælper også i forbindelse med digitale offentlige tilbud, hvis du ikke selv har adgang til computer og internet. 

 

15. maj 2020

Hovedbiblioteket åbner delvist

Hovedbiblioteket åbner for aflevering og udlån den 18. maj. Åbningen af biblioteket sker kun delvist, og vil ske i henhold til sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Bydelsbibliotekerne vil fortsat være lukkede.

Læs mere her om den delvise åbning af Hovedbiblioteket

 

 14. maj 2020

Lempelse af besøgsrestriktioner på socialområdet (botilbud, mv)

Det har hidtil kun været muligt i kritiske situationer at aflægge besøg hos pårørende på botilbud m.v. på det sociale område.

 

Social- og Indenrigsministeren har nu udsendt en bekendtgørelse, som lemper besøgsrestriktionerne på botilbud m.v.

 

Det betyder, at inden for 7 dage fra d. 13. maj 2020 kan alle borgere på botilbud få besøg på udearealer. Borgeren kan få besøg af 1 – 2 faste besøgspersoner, der udpeges blandt beboerens nære pårørende. Botilbuddene fastlægger de nærmere rammer for besøgene.

 

Det er ledelsen på botilbuddet, der, med inddragelse af beboeren, udpeger besøgspersoner. Tilbuddets ledelse tilrettelægger desuden besøgene, så de kan foregå på en forsvarlig måde og i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

 

Borgere kan desuden, under visse betingelser, få mulighed for at modtage besøg på indendørs arealer, som de selv råder over. Det kræver, at borgeren har egen indgang fra udearealer, at sundhedsmyndighedernes retningslinjer kan overholdes, at de besøgene alene har adgang til beboerens egen bolig, og at beboeren har forståelse for smitterisiko, hygiejne og rengøring.

 

Derudover gælder de hidtidige regler om adgang til besøg i kritiske situationer fortsat.

 

 

 

12. maj 2020

 

Anden fase på skoler og dagtilbud

I forbindelse med anden fase af genåbningen har regeringen meldt ud, at 6.-10. klasserne skal i gang igen fra den 18. maj. Planlægningen er i fuld i gang, og skolerne ser frem til igen at kunne tage imod de ældste elever.

Den endelige plan for skoledagen for de ældste elever på de enkelte skoler afhænger af konkretiseringen af Sundhedsstyrelsens retningslinjer, som ventes at komme i løbet af ugen. Herefter vil alle berørte elever og deres forældre få nærmere besked om forløbet.

Anden fase af genåbningen har også betydning for dagtilbuddene. Hvilke konsekvenser de forskellige elementer af planen har, og hvad de ændrede retningslinjer fra Sundhedsstyrelsens betyder for dagtilbuddene i Gentofte, vil alle berørte forældre få besked om, så snart Gentofte Kommune modtager en konkretisering af, hvorledes dagtilbuddene kan organiseres under de nye retningslinjer. Det forventes at kunne ske i løbet af ugen.

 

 

6. maj 2020

 

Status vedr. COVID-19 på Plejehjemmet Salem

Alle beboere og medarbejdere på Plejehjemmet Salem er nu blevet gentestet for COVID-19, og alle svar er kommet retur. Langt de fleste beboere, som før var testet positiv med COVID-19, er nu testet negative. 5 beboere har pt. COVID-19.  Langt de fleste af medarbejderne som var testet positiv for COVID- 19 er ligeledes raskmeldte.

I alt er 4 beboere på Plejehjemmet Salem afgået ved døden efter at være konstateret smittet med COVID-19. 

 

24. april 2020

Mulighed for at undgå betaling fra 27/4-10/5. Bemærk svarfrist på søndag

Alle forældre til børn i Dagtilbud, GFO og klub har i dag modtaget forældrebrev om mulighed for at undgå betaling, hvis man holder sit barn hjemme i hele perioden 27. april til 10. maj.

Hvis forældre ønsker at benytte sig af denne mulighed, skal der svares senest søndag d. 26. april 2020 kl. 18:00 via linket.

Læs forældrebrev fra Dagtilbud 24. april 2020 (pdf)

Læs forældrebrev fra GFO og Klub 24. april 2020 (pdf)

Link til tilmelding - jeg holder mit barn/mine børn hjemme

 

23.04.2020

Beboere afgået ved døden med COVID-19 på Plejehjemmet Salem

To beboere på Plejehjemmet Salem er afgået ved døden. Beboerne var testet positive for COVID-19.
Det første udbrud af COVID-19 på Plejehjemmet Salem blev konstateret den 15. april, hvor to beboere blev testet positive. De efterfølgende dage blev alle beboere på Salem testet, og i alt 17 beboere har siden 15. april fået konstateret smitte med COVID-19. Alle beboere er fortsat isoleret i egen bolig for at forhindre yderligere smittespredning. Der er indkaldt ekstra personale for at klare den ekstraordinære situation, og både Salems ledelse, plejehjemslægen og forvaltningen følger naturligvis situationen tæt.

Også alle medarbejdere på plejehjemmet er blevet testet for COVID-19. I alt er 11 medarbejdere testet positive. 52 medarbejdere er testet negative. Der afventes fortsat resultater vedrørende de resterende medarbejdere. Der er i alt 45 boliger opdelt i fire boenheder på Salem.

 

22.04.2020

Udendørs idræt i Gentofte Kommune fra 21. april 2020

Som opfølgning på Danmarks Idræts Forbund og DGIs udmeldinger om udendørs idræt har Gentofte Kommune åbnet op for udvalgte udendørs idrætsgrene og spejderaktiviteter.
 
Der er stadig mange begrænsninger, det er vigtigt at være opmærksom på som forening og udøver.
Klubhuse, omklædnings- og badefaciliteter og spejderhytter skal forblive lukkede. Man skal altså komme og gå omklædt til og fra sin idræt.
 
Kunstgræsbanerne og naturgræsbanerne forbliver lukkede, da fodbold, amerikansk fodbold og rugby og hockey stadig ikke er en tilladt aktivitet pga. af den fysisk kontakt.
 
Hvis man som forening vælger af afholde udendørs idrætsaktiviteter, så anbefaler Gentofte Kommune, at man er opmærksom på:

 • Udendørsaktiviteten bør foregå i mindre grupper.
 • Der skal være adgang til det sted eller anlæg, hvor udendørsaktiviteten foregår.
 • Man hænger plakaten med Sundhedsstyrelsens anbefalinger op på idrætsfaciliteten.

I Gentofte Kommune anbefaler vi, at udøverne vasker eller afspritter hænder før aktiviteten.
Hvis der i forbindelse med træning og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (fx ketsjer, pagajer, årer, både), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis dette ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader, før og efter en person bruger en rekvisit. Ligeledes skal udøvere vaske eller afspritte hænder inden kontakt med  fælles rekvisitter som fx tennisbolde, der jo deles. Det samme gør sig gældende for spejdere, hvis man deler udstyr (økser, tovværk eller lignende).
 
Generelle krav og anbefalinger

Idrætten og spejderne er fortsat underlagt de samme krav og anbefalinger, som i det øvrige samfund, dvs.:

 • At man ikke må samles flere end 10 personer
 • At man skal holde en afstand på 2 meter til andre personer
 • At man er særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe
 • At host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde
 • At man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som fx feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
 • Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen.

Gentofte Kommune ønsker at gøre opmærksom på, at klubber har ret til ikke at genåbne deres idræt, hvis klubben ønsker at have en mere restriktiv tilgang til at dyrke idræt udendørs.

18.04.2020

Borgmester Hans Toft gør status på corona:

Vi åbner op – men intet er normalt

I denne uge kunne 1.000 medarbejdere igen møde op på vores skoler og dagtilbud, som takket være en kæmpe indsats kunne tage i mod de mindste børn. Forud for åbningen lå et flot samarbejde mellem skoler, institutioner, forvaltning, faglige organisationer og forældrebestyrelser – og mange timers planlægning og klargøring.

Der arbejdes intensivt på i de kommende uger at få så meget skoledag og så meget pasning for det enkelte barn som muligt. Det kræver kreativitet, og det kræver praktisk: Bl.a. ekstra håndvaske, de rette mængder håndsprit og afvaskningssprit. Og allervigtigst, så kræver det flere medarbejdere.

Næsten alle skolebørn er i den forgangne uge mødt i skole. Over halvdelen af forældre til børn i dagtilbud valgte at holde deres børn hjemme, hvilket har mindsket presset på deres institution. Vi ved også, at de kommende uger bliver svære, når flere har behov for pasning. Vi vil derfor skal vi gøre alt, hvad vi kan, for at sikre flere medarbejdere til skoler og dagtilbud, og samtidig også til sundheds- og plejeområdet, der fortsat også har brug for hjælp.

Den store gruppe pædagoger, der de seneste uger på frivillig basis med succes har hjulpet på især plejehjemmene, er nu tilbage i deres eget arbejde. Sammen med den tidligere oprettede ”jobbank” af frivillige borgere har vi sideløbende hermed oprettet en ”jobbank” også for medarbejdere. I alt 172 fra mange forskellige medarbejdergrupper på tværs af hele vores organisation vil – i stedet for deres sædvanlige arbejde – udføre arbejdsopgaver af meget forskellig karakter især inden for sundheds- og plejeområdet samt dagtilbud og skoler. Arbejdsopgaverne har praktisk eller social karakter såsom anretning af mad og drikke, afspritning af legetøj og kontaktflader samt hjælp til at sikre afstand mellem hinanden.

På ældreområdet og på vores sociale institutioner finder vi de grupper, som er mest udsat for corona. Disse funktioner har været under pres under hele coronakrisen, blandt andet fordi pårørende ikke kan besøge deres familiemedlemmer.

I over halvdelen af landets kommuner er coronasmitten kommet ind bag murene på plejehjem og i hjemmeplejen – og nogle steder med alvorlige konsekvenser for især borgere og beboerne. I Gentofte går vi desværre ikke længere fri. På plejehjemmet Salem er syv beboere og to medarbejdere i skrivende stund i isolation efter, at de er blevet konstateret smittet med COVID-19. Alle øvrige beboere og medarbejdere er i gang med at blive testet. Både Salem, plejehjemslægen og Gentofte Kommune er løbende i tæt kontakt med sundhedsmyndighederne og følger naturligvis deres anvisninger meget nøje.

Jeg håber at Gentofteborgerne fortsat vil hjælpe hinanden og bakke op om kommunens medarbejdere lige som vi har set det på flotteste vis den seneste måned. Tak for den imødekommenhed og konstruktiv tilgang, som kommunens medarbejdere møder overalt i disse dage.

 

16.04.2020

Telefonrådgivning til seniorer

Du er meget velkommen til at kontakte forebyggelseskonsulenterne i de forebyggende hjemmebesøg, hvis du har brug for at tale om de tanker og overvejelser, som du måtte have i øjeblikket. 
Det kan være, du har ønske om at få inspiration og ideer til, hvordan du kan håndtere den nye hverdag, så du fortsat kan være i kontakt med andre mennesker og holde dig i gang under de nuværende omstændigheder.

Forebyggelseskonsulenterne træffes mandag til fredag kl. 8.30 – 11.00 på telefon: 39 98 88 21

 

15.04.2020 

Informationsbrev til vuggestue og børnehavebørn

Alle forældre til vuggestue- og børnehavebørn i Gentofte Kommune har modtaget et informationsbrev om genåbning af dagtilbud i Gentofte Kommune samt skema til indberetning af pasning. 

Returner venligst "Skema for pasningsbehov frem til 10. maj" hurtigst muligt og senest fredag den 17. april kl 9.00  til lederen af jeres dagtilbud.

Forældrebrev Dagtilbud vedrørende pasning frem til 10. maj (pdf)

Skema for pasningsbehov frem til 10. maj 2020


15.04.2020

Beboere smittet med COVID-19 på Plejehjemmet Salem

To beboere på Plejehjemmet Salem er i dag blevet testet positive for COVID-19 og er i isolation i deres bolig. De pårørende er informeret, og beboerne i den enhed, hvor de pågældende bor, er også i isolation i deres boliger for at forebygge eventuel yderligere smitte.

Det er aftalt med Styrelsen for Patientsikkerhed, at alle beboere i de kommende dage bliver testet for COVID-19. Medarbejdere, der har udvist symptomer, er alle blevet testet. To medarbejdere er testet positive og er sygemeldte.

Plejehjemmet Salem og Gentofte Kommune er i tæt kontakt med sundhedsmyndighederne og følger naturligvis deres anvisninger meget nøje samt har fortsat en meget skærpet opmærksomhed på at forebygge smitte og på symptomer – både hos beboere og medarbejdere.

Opdatering 16. april: Der er nu foretaget yderligere test for COVID-19 på Plejehjemmet Salem. Resultatet af disse test er, at yderligere fem beboere er konstateret smittet med coronavirus. Beboerne er i isolation i deres bolig, og både medarbejdere, Gentofte Kommune og sundhedsmyndighederne følger udviklingen tæt.

Opdatering 18. april 2020:

Alle beboere på Plejehjemmet Salem er nu testet for COVID-19. Testen viste, at yderligere 10 beboere på Salem på nuværende tidspunkt er smittet. Alle beboere på plejehjemmet er derfor nu isoleret i egen bolig for at forhindre yderligere smittespredning. Der er indkaldt ekstra personale for at klare den ekstraordinære situation, og både Salems ledelse, plejehjemslægen og forvaltningen følger naturligvis situationen tæt. 

 

10.04.2020

Informationsbrev til forældre med børn i 0.-5. klasse

Alle forældre til børn i 0.-5. klasse i Gentofte Kommune har modtaget et informationsbrev om at kunne åbne Gentofte Kommunes skoler for elever i 0.-5. klasse fra onsdag den 15. april samt et skema om behov for pasning i GFO og klub-tid.

Skemaet skal returneres hurtigst muligt.

Informationsbrev fra Gentofte kommune

Skema for pasningsbehov i GFO og klub

 

08.04.2020

Informationsbrev til vuggestue og børnehavebørn

Alle forældre til vuggestue- og børnehavebørn i Gentofte Kommune har modtaget et informationsbrev om genåbning af dagtilbud i Gentofte Kommune samt skema til indberetning af pasning.

Returner venligst skema hurtigst muligt til lederen af jeres dagtilbud.

 

Informationsbrev fra Gentofte Kommune

 

Skema for pasningsbehov i uge 16

 

07.04.2020

Skolerne åbnes den 15. april

Statsminister Mette Frederiksen har meddelt, at skoler og skolefritidsordninger genåbnes for elever i 0.-5. klasse hurtigst muligt fra den 15. april, såfremt kommunen ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer vurderer, at opholdet for eleverne på den enkelte skole er sundhedsmæssigt forsvarligt. Genåbningen omfatter også elever i specialskoler og specialtilbud på alle klassetrin. Øvrige elever fra 6.-10. klasse skal fortsat modtage nødundervisning hjemmefra.

Ifølge Undervisningsministeriet gælder det for al undervisning fysisk på skolen, at eleverne vil blive undervist efter reglerne om nødundervisning, da det ikke vil være muligt at leve op til almindelige standarder for undervisning.

Gentofte Kommune arbejder på at kunne åbne alle kommunens folkeskoler onsdag den 15. april. Da vi endnu ikke kender Sundhedsstyrelsens krav og retningslinjer, kan vi på nuværende tidspunkt ikke sige, hvordan skoledagen bliver for de børn, der igen kan møde op på skolen. Vi forventer, at der –  for at undgå smittefare – kan ske begrænsninger i antallet af timer, som eleverne bliver undervist i og skal være på skolen.

Alle forældre vil modtage yderligere information fra deres skole, så snart vi kender Sundhedsstyrelsens retningslinjer og krav til genåbningen – og vi har haft lejlighed til at tilrettelægge, hvordan undervisningen på skolen kan gennemføres.

 

07.04.2020 

Dagtilbud åbnes fra den 15. april

Statsminister Mette Frederiksen har meddelt, at alle dagtilbud for børn i aldersgruppen 0-5 år gradvist genåbnes fra den 15. april, såfremt kommunen ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer vurderer, at opholdet for børnene på det enkelte dagtilbud er sundhedsmæssigt forsvarligt. Sundhedsstyrelsen udsender sundhedsfaglige krav og retningslinjer, som skal overholdes i det enkelte dagtilbud. Dette kan få betydning for hvor mange børn, dagtilbuddet kan tage imod ad gangen.

 

Gentofte Kommune arbejder på at kunne åbne kommunens dagtilbud fra onsdag den 15. april, men forventer, at der – for at undgå smittefare – kan ske begrænsninger i antallet af timer, som børnene kan være i dagtilbuddet. Endvidere vil der ske ændringer i aktiviteterne, som i videst muligt omfang skal gennemføres udendørs og i mindre grupper end normalt.

 

Da vi endnu ikke kender Sundhedsstyrelsens retningslinjer, kan vi ikke på nuværende tidspunkt sige, hvordan hverdagen bliver for børnene. Vi kan desværre heller ikke udelukke, at der kan være dagtilbud, der åbner senere end den 15. april.

 

Alle forældre vil modtage yderligere information fra deres dagtilbud, så snart vi kender Sundhedsstyrelsens retningslinjer og krav til genåbningen – og vi har haft lejlighed til at tilrettelægge, hvordan pasning kan gennemføres på det enkelte dagtilbud.

 

06.04.2020

Besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser

Alle kommuner har den 6. april 2020 fået et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed om omgående at udstede forbud mod besøgendes adgang til kommunale og selvejende plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser. Dette er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirus/COVID-19.

Beslutningen om forbud omfatter både fællesarealer og beboernes personlige boliger. 

Styrelsen for Patientsikkerheds påbud til kommunerne om udstedelse af forbud er gældende indtil videre. 

Dette forbud afløser forbud af 18. marts 2020.

Undtagelser til forbuddet 

Forbuddet omfatter ikke besøg i kritiske situationer fra en patients nære pårørende. Ved en kritisk situation forstås f.eks. et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person. Eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et mindreårigt barn eller lignende særligt tungtvejende grunde. Ved en kritisk situation forstås endvidere forældres eller andre nære pårørendes besøg hos en voksen person med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et helt særligt behov for besøg. Beslutningen om, hvorvidt en sådan kognitiv funktionsnedsættelse foreligger i det konkrete tilfælde, træffes af institutionsledelse.

Besøg i kritiske situationer skal på forhånd aftales med lederen af institutionen.

 

05.04.2020

Besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbud mv. på socialområdet.

Social- og Indenrigsministeriet har den 5. april 2020 ved bekendtgørelse forbudt besøg på anbringelsessteder og botilbud mv. på socialområdet. Forbuddet mod besøg gælder boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer, herunder kommunale, selvejende  og private bosteder samt specialdagtilbud og særlige klubtilbud. Dette er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirus/COVID-19.

Beslutningen om forbud omfatter både fællesarealer, udearealer og beboernes personlige boliger. 

Besøgsforbuddet er gældende indtil videre og ophæves senest den 1. juli 2020. 

Dette forbud afløser forbud af 18. marts 2020.

Undtagelser til forbuddet 

Forbuddet omfatter ikke besøg i kritiske situationer fra en patients nære pårørende. Ved en kritisk situation forstås f.eks. et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person. Eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et mindreårigt barn eller lignende særligt tungtvejende grunde. Ved en kritisk situation forstås endvidere forældres eller andre nære pårørendes besøg hos en voksen person med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et helt særligt behov for besøg. Beslutningen om, hvorvidt en sådan kognitiv funktionsnedsættelse foreligger i det konkrete tilfælde, træffes af institutionsledelsen.

Besøg i kritiske situationer skal på forhånd aftales med lederen af institutionen.

 

03.04.2020

Videosamtaler med familie og venner i en svær tid

Der findes mange muligheder for at have ”telefonsamtaler”, hvor du samtidig ser den, du taler med på en skærm. Det kan lade sig gøre på telefon, iPad og computer. 

Telefonen skal være en smartphone, og ellers kan du have videosamtaler på din iPad eller computer. 

Videosamtaler med venner og familie giver en helt anden oplevelse, når man kan se hinanden. Det er en god mulighed særligt under corona-krisen, hvor myndighederne opfordrer os til at blive hjemme. 

Guide til videosamtaler

Her er link til en guide til de mest brugte videosamtaler, som er nemme at bruge - Messenger, Facetime og Skype:

Gå til Guide til videosamtaler (pdf)

Find også inspiration hos Ældre Sagen: Gå til Ældre Sagens side om videoopkald  

På ekursus.nu kan du læse om onlinekurser i videosamtaler med venner og familie. Gå til ekursus.nu siden om videosamtaler 

Brug for hjælp?

Du har mulighed for at få hjælp og vejledning til at komme i gang med videosamtaler ved at ringe til kommunens digitale vejleder under corona-krisen. 

Tilbuddet er til dig, der ikke er fortrolig med at bruge de nye muligheder – og sammen finder vi over telefonen ud af, hvordan du kan bruge din computer, telefon eller iPad, så du kan se den, du taler med.

Ring tlf. 3998 6668 på hverdage fra mandag til fredag kl. 10-12, så hjælper vi dig videre.  

 

02.04.2020

Har du for lidt plads i din beholder til restaffald under COVID-19 beredskabet?

På grund af hjemsendelse af medarbejdere og lukning af skoler og institutioner under Corona-beredskabet er der generelt mere affald hos husholdningerne.

 

Har du ikke plads nok i din beholder til restaffald, kan du sætte en plastsæk med det overskydende affald ved siden af din beholder til restaffald. Så bliver sækken taget med, når beholderen tømmes. Affaldet må ikke kommes i en bærepose, men skal i en stor affaldssæk. Både sorte og gennemsigtige sække accepteres. Sækken skal lukkes med knude eller snor, så affaldet ikke falder ud, når den tages med af renovationsarbejderen. Plastaffald tages også med restaffaldet, hvis du løber tør for plads i beholderen til plast.

 

01.04.2020

Nødpasning i dagtilbud uden for almindelig åbningstid

Til forældre i Gentofte Kommunes dagtilbud.

Vi giver her information om nødpasning uden for almindelig åbningstid i dagtilbud.

Læs om nødpasning i Gentofte Kommunes dagtilbud uden for almindelig arbejdstid (pdf)

  

30. marts 2020

Genbrugsstationen igen åben for private

Sundhedsmyndighederne har vurderet, at det med adgangsregulering er forsvarligt, at kommunerne genåbner genbrugsstationerne for private.

Genbrugsstationerne i Vestforbrændings område – herunder genbrugsstationen i Gentofte – er derfor igen åbne for private fra i morgen tirsdag d. 31. marts 2020.

For at brugen af genbrugsstationen kan foregå forsvarligt ift. smittefare for borgere og medarbejdere, vil der være begrænsning på, hvor mange der kan være tilstede på pladsen samtidigt. 

Det er muligt at aflevere haveaffald på en særligt indrettet plads på parkeringspladsen over for Gentofte Stadion. Det er derimod ikke muligt at indlevere effekter til ’Igenbrug’ og hente kompost. Det bliver muligt at hente kompost senere, da årets kampagne er forlænget til 24. maj.

Åbningstider og adgangsforhold

Genbrugsstationen holder åbent fra tirsdag d. 31. marts på både hverdage og i weekender, mens der fortsat er lukket for ubemandet åbningstid.

Åbningstiderne er mandag til fredag kl. 8:00 -18:00 samt i  weekender og på helligdage  kl. 10:00 -18:00

Der vil kun være adgang fra indkørslen på Ørnegårdsvej. Adgangen til genbrugsstationen bliver reguleret af personale på stedet, og bilerne vil blive lukket ind i hold. Der kan derfor opstå ventetid og kø uden for genbrugsstationen.

Undgå smittespredning

For at undgå smittespredning i forbindelse med besøget på genbrugsstationen, skal følgende retningslinjer overholdes:

 • Følg anvisninger på skilte og fra personale.
 • Hold god afstand til andre (både personale og andre kunder)
 • Bliv i bilen til det er din tur til at læsse af, og gå kun hen til containeren en person ad gangen.
 • Brug handsker eller brug medbragt håndsprit både før og efter besøget. Der er ikke adgang til håndvask og håndsprit på pladsen.
 • Sorter dit affald hjemmefra, og gør opholdet så kort som muligt.
 • Medbring selv handsker, skovl og kost.

 

Erhvervsdrivende

For at sikre en mere effektiv aflevering af affald for de erhvervsdrivende åbnes genbrugsstationen på hverdage kl. 7-8, hvor der kun er adgang for erhverv. 
Det skal give de erhvervsdrivende en mulighed for at komme af med affaldet på et tidspunkt, hvor der ikke er pres på genbrugsstationen fra private. 

 

Ændret buskørsel

Grundet den aktuelle situation med COVID-19 tilpasser Movia fra 30. marts antallet af afgange med busser og tog til den aktuelle situation. Ændringerne varer foreløbigt frem til og med 13. april 2020.

Konkret betyder det, at busserne i Gentofte og resten af Storkøbenhavn på hverdage vil køre efter lørdagskøreplanerne, mens busserne i resten af hovedstadsområdet og i Syd- og Vestsjælland på hverdage vil køre efter feriekøreplanerne. I weekenden kører busserne efter de normale weekendplaner.

Movia har i den seneste tid set et betydeligt fald i antallet af kunder i busser og lokaltog. Samtidig oplever busoperatører og Lokaltog sygemeldinger blandt chauffører og lokoførere. Tiltagene skal derfor sikre, at der kan opretholdes en stabil drift i de kommende uger.

Læs mere om de ændrede køreplaner på Rejseplanen.dk og dinoffentligetransport.dk.

 

27. marts 2020

Gentofte lukker idrætsanlæg og skaterpark 

Gentofte Kommune har besluttet at lukke og afspærre en række idrætsanlæg af hensyn til Covid-19 smittespredning. 

Det er derfor ikke længere tilladt at benytte kunstgræsbanerne ved Ordrup Skole, Ordrup Bibliotek, HIK, GVI, SIF og B1903. Også Gentofte Sportsparks skateanlæg, atletikanlæg og fire kunstgræsbaner er lukket.

Der bliver i løbet af fredag opsat afspærringer og skilte, så anlæggene senest fra  lørdag den 28. marts ikke er tilgængelige for besøgende. 

Gentofte Kommune har tidligere på ugen lukket de udendørs fitnessredskaber, der er opstillet flere steder i kommunen.

Overfyldte skraldespande i byrummet – de skal kun bruges til småaffald

Kommunen har mere end 500 skraldespande opstillet i byrummet. På grund af COVID-19 og et særligt højt aktivitetsniveau omkring skraldespandene lige nu, tømmes de i denne periode to gange om ugen i stedet for en gang om ugen som normalt. 

Desværre oplever vi ofte overfyldte skraldespande, og at der ryger meget andet end små-affald ned i dem. Afffald, som sagtens kan puttes i beholderne hjemme, eller hvor man må vente lidt på, at genbrugsstationen åbner op igen. Det er vigtigt, at borgerne bruger skraldespandene til formålet, nemlig til småaffald på farten som to-go-kopper, æbleskrog, hundeposer og den slags.

Det er et spørgsmål om kapacitet, og om at vi i denne situation har mandskab til at løse kommunens opgaver de rigtige steder.

Læs mere om hvordan du håndterer affald under Corona under Affald og Genbrug

 

Information om coronavirus til børnefamilier

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet opdateret information om coronavirus til børnefamilier - herunder opdaterede råd til forældre og retningslinjer om børn og legeaftaler. Sundhedsstyrelsen har bl.a. lavet en film, med opdaterede råd til forældre. I filmen fortæller Sundhedsstyrelsen, hvordan man skal forholde sig nu med de skærpede restriktioner fra myndighederne.

Se Sundhedsstyrelsens film til forældre

Spørgsmål og svar særligt til forældre

Rigtig mange forældre sidder med spørgsmål om den nye coronavirus og de skærpede anbefalinger.

Sundhedsstyrelsen har lavet et dokument med typiske spørgsmål og svar.

Se spørgsmål og svar fra Sundhedsstyrelsen særligt til forældre 

 

26. marts 2020

Medarbejdere fortæller om deres arbejdsdage under corona-krisen

Under corona-krisen er hverdagen vendt op og ned for mange medarbejdere i Gentofte Kommune. Hver uge kan du møde en ny medarbejder, som fortæller om en forandret arbejdsdag, og hvad man kan lære af en på alle måder så anderledes arbejdssituation. 

Læs beretninger fra Gentofte Kommunes medarbejdere under corona-krisen

 

25. marts 2020 

Din virksomhed kan få hjælp til at komme igennem Corona-krisen

Erhvervshus Hovedstaden er åben og tilgængelig for alle virksomheder, der ønsker hjælp og sparring – ikke mindst i forhold til økonomi, likviditet og overblik over regeringens hjælpepakker. Sparringen er uvildig, fortrolig og gratis.

Læs mere om Erhvervshusets hjælp og services eller ring på telefon 4188 6667. 
Læs mere om hjælpepakker til erhvervslivet på virksomhedsguiden.dk.

 

24. marts 2020

Lukkeperioden for skoler og dagtilbud udvides til den 13. april 

I går meddelte statsminister, Mette Frederiksen, at regeringen har besluttet at forlænge lukkeperioden for bl.a. dagtilbud og skoler frem til den 13. april 2020. For dagtilbud og skoler i Gentofte betyder det, at vi fortsætter med at tilbyde nødpasning.

Læs mere om nødpasning m.m. for dagtilbud her
Læs mere om nødpasning m.m. i skolerne her

 

22. marts 2020  

Borgmester Hans Toft gør status efter en uge med vidtrækkende coronatiltag:

Der lukkes ned – men kommunen fungerer

Det er nu godt en uge siden, Statsministeren igangsatte de første vidtrækkende tiltag for at bremse og begrænse udbredelsen af coronavirus i Danmark – og vores hverdag er for en tid vendt op og ned. 

I Gentofte Kommune har vi naturligvis fulgt og efterlevet regeringens anbefalinger og lukket en række funktioner og aktiviteter. Men der er stadig den nødvendige aktivitet på de områder, som skal fungere.

Arbejdet fortsætter i kritiske funktioner på bosteder, i plejeboliger og i ældreplejen. Der er nødpasning på skoler og dagtilbudsområdet. Skoleeleverne fjernundervises på bedste vis med stor opfindsomhed fra mange lærere, pædagoger og skoleledelser, der forsøger at kombinere fagligt indhold med fysiske aktiviteter - både ude og inde. Renovationsmedarbejdere holder driften i gang med behørig respekt for at overholde hygiejneforeskrifterne. Der tilbydes telefonrådgivning til børnefamilier, der føler sig under pres – og mange medarbejdere arbejder hjemmefra og omlægger fysiske møder med borgerne til telefonmøder, hvor det giver mening. 

Vi ved, at mange virksomheder rammes hårdt økonomisk. Derfor har Gentofte Kommune fremrykket betalingerne til kommunens leverandører, så regningerne betales hurtigst muligt. Alle fakturaer vil naturligvis som normalt blive kontrolleret før betaling. Vi undersøger også mulighederne for at fremrykke planlagte vedligeholdelsesarbejder, fx opgaver på skoler og dagtilbud, som ofte bliver foretaget i sommerferien, for også på denne måde at støtte de små og mellemstore virksomheder.

Tilmeldingerne til Gentofte Kommunes coronaberedskab har været overvældende. Over 400 borgere med sundhedsfaglig, social- eller pædagogisk baggrund har tilbudt deres hjælp, hvis behovet måtte opstå. Det er et stærkt signal til alle borgere, og det betyder samtidig meget for de mange travle medarbejdere i kritiske funktioner på fx plejehjem eller botilbud at mærke denne opbakning. Så på hele kommunens vegne vil jeg gerne takke for, at I er så mange, der har taget aktiv og positiv stilling til vores opfordring. Også tak for den omsorg og støtte i hverdagen, som rigtig mange gentofteborgere viser over for hinanden og over for kommunens medarbejdere. Det er meget værdsat.

Alle må vi acceptere at leve, omgås hinanden og have kontakt på nye måder. Det kan være en stor omvæltning ikke mindst for vores børn og unge og for de mange ældre, der ikke på samme måde som før kan få besøg af familie og venner. Men vi har alle en forpligtelse til at hjælpe med til at stoppe smittekæderne, så vi kan komme tilbage til normalen igen.

Hans Toft
Borgmester

 

20. marts 2020

Nødvendig justering af hjælp til borgere, der modtager hjemmehjælp til praktiske opgaver og personlig pleje

Som følge af COVID-19 er Gentofte Kommune nødsaget til at justere den hjælp, der ydes til borgere, der modtager hjemmehjælp til praktiske opgaver og personlig pleje. 

Formålet med ændringen er at kunne prioritere personaleressourcer til at hjælpe borgere på plejehjem og borgere i eget hjem med uopsættelige behov. Justeringen vil altid ske efter en konkret vurdering, og de borgere det vedrører, vil løbende blive kontaktet af deres hjemmehjælp.

Gentofte Kommune arbejder på at skaffe flere medarbejdere til området og håber på forståelse for justeringer, som er nødvendige. 

 

Hold afstand både ude og inde

Husk at myndighedernes påbud skal overholdes – også i det fri. 

I de seneste dage har der desværre været meldinger om, at for mange borgere stimler tæt sammen på legepladser, boldbaner, i parker osv. Det er med til at øge risikoen for smitte med Covid-19.

Derfor opsætter kommunen nu gule informationsskilte ved legepladser og andre rekreative områder, der minder om, at myndighedernes påbud også gælder udendørs:

 • Begræns fysisk konktakt. Hold mindst to meters afstand. 
 • Højst ti personer på samme sted. Er der fyldt, så kom tilbage senere eller søg andre steder hen.
 • Hold leg og boldspil til medlemmer i husstanden.
 • Vask eller sprit hænder.
 • Nys eller host i albuebøjningen.
 • Bliv hjemme ved mindste sygdomstegn. 

 Forældre opfordres til at sikre, at deres børn og unge også kender myndighedernes påbud og forstår, at de også gælder udendørs.

Besøg også myndighedernes officielle corona-hjemmeside coronasmitte.dk 

 

Telefonrådgivning til pressede børnefamilier

Det kan være krævende for børnefamilier at tackle hverdagen, mens skoler og dagtilbud er lukket ned. Derfor tilbyder Pædagogisk Psykologisk Rådgivning nu telefonrådgivning til børnefamilier, der føler sig under pres.

Under Corona-krisen skal familier være sammen hele tiden og mange har behov for at finde nye rytmer og rutiner for at få hjemmeundervisning, familietid og arbejdsliv til at gå op. Det kan give udfordringer og stiller selvsagt store krav til forældrene.

Familier med brug for rådgivning og vejledning til at håndtere den nye hverdag kan kontakte PPR-psykologerne på to numre: 

Tlf. 2048 9759 mellem klokken 12:00-15:00 alle hverdage eller 

Tlf. 2175 0739 mellem klokken 12:00-15:00 tirsdag til torsdag. 

Familier, der allerede i kontakt med en PPR-psykolog, anbefales at kontakte deres PPR-psykolog direkte. Det samme gælder for familier, der allerede er i kontakt med Børn og Familie - de skal tage direkte kontakt til afdelingen. 

 

19. marts 2020:

Hjælp vores skraldemænd til en mere tryg arbejdsdag

Husk at putte dit affald i lukkede poser, inden det ryger i affaldsspanden. Så hjælper du din skraldemand med at undgå smitte.

Skraldemænd fortæller, at der ofte ligger meget løst skrald i skraldespandene, og at det løse affald kan blæse op i deres ansigter. Så husk  - en lille knude på affaldsposen er en stor hjælp.

Tak for hensynet.

 

18. marts 2020:

Om nødpasning - skoleområdet 

Børne- og Undervisningsministeriet har den 17. marts 2020 offentliggjort bekendtgørelsen om lukning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. og om nødpasning i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19). Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. marts 2020 kl. 10.00, og gælder indtil den 30. marts 2020.  

Alle skoler er lukket indtil sundheds- og ældreministeren beslutter andet. For enkelte, helt særlige grupper af børn, er der specielle hensyn, der gør sig gældende. Forældre til disse børn får særskilt besked. 

Det fremgår af bekendtgørelsen, at der skal etableres nødpasning for følgende grupper: 

 • 0‐9‐årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre‐ og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport‐ og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder. 
 • 0‐9‐årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder. 
 • Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet. 

Hvis du er i tvivl om dit barn tilhører en af grupperne ovenfor, kan du rette henvendelse til skolelederen på jeres skole. Læs mere i den information, der den 18. marts er sendt til forældre i Gentofte Kommunes skoler.

Læs forældrebrev om nødpasning på Gentofte Kommunes skoler (pdf)

Hent skema til udfyldning ved behov for nødpasning (både dagtilbud og skole)

Om nødpasning - Dagtilbud

Børne- og Undervisningsministeriet har den 17. marts 2020 offentliggjort bekendtgørelsen om lukning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. og om nødpasning i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19). Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. marts 2020 kl. 10.00, og gælder indtil den 30. marts 2020. 

Alle skoler, daginstitutioner og dagplejen er lukket indtil sundheds- og ældreministeren beslutter andet. For enkelte, helt særlige grupper af børn, er der specielle hensyn, der gør sig gældende. Forældre til disse børn får særskilt besked.

Det fremgår af bekendtgørelsen, at der skal etableres nødpasning for følgende grupper: 

 • 0‐9‐årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre‐ og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport‐ og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder. 
 • 0‐9‐årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder. 
 • Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet. 

Hvis du er i tvivl om dit barn tilhører en af grupperne ovenfor, kan du rette henvendelse til skolelederen på jeres skole eller lederen af jeres dagtilbud. 

Læs mere i den information, der den 17. marts er sendt til forældre i Gentofte Kommunes dagtilbud:

Læs forældrebrev - Dagtilbud 17. marts 2020 (pdf)

Se også information udsendt den 18. marts til forældre med børn i Gentofte Kommunes skoler:

Læs forældrebrev - Gentofte Kommunes skoler 18. marts 2020 (pdf) 

Hent skema til udfyldning ved behov for nødpasning (både dagtilbud og skole)

 

Besøg på plejehjem og bosteder, mv 

Alle kommuner har den 18. marts 2020 fået et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed om omgående at udstede forbud mod besøgendes adgang til kommunale og selvejende plejehjem, kommunale, selvejende og private bosteder mv. Dette er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirus/COVID-19.

Foruden kommunale og selvejende plejehjem, omfatter forbuddet også kommunale og selvejende aflastningspladser, kommunale og selvejende plejeboliger og andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer, herunder kommunale, selvejende  og private bosteder. 

Beslutningen om forbud omfatter både fællesarealer og beboernes personlige boliger. 

Styrelsen for Patientsikkerheds påbud til kommunerne om udstedelse af forbud er gældende indtil videre. 

Undtagelser til forbuddet

Forbuddet omfatter ikke besøg i kritiske situationer fra en patients nære pårørende. Ved en kritisk situation forstås f.eks. et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person. Eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et mindreårigt barn eller lignende særligt tungtvejende grunde.

 

Om betjening i Borgerservice

Som følge af regeringens tiltag for at begrænse udbredelsen af COVID-19 er Borgerservice lukket for personlige henvendelser fra og med den 13. marts 2020 og indtil videre. 

Vi er ved telefonerne og kan kontaktes på telefonnummer 3998 0000 i Borgerservice’ normale åbningstider: mandag-onsdag kl. 8-16, torsdag kl. 8-18 samt fredag kl. 8-14. 

Vi besvarer henvendelser sendt med digital post og via gentofte@gentofte.dk.Husk at benytte digital post, hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger.

Du kan fortsat bruge NemID der, hvor du normalt bruger nøglekortet eller nøgleappen, fx når du skal logge ind på Digital Post, selvbetjeningsløsninger på borger.dk og andre offentlige hjemmesider.

Borgerservice hjælper fortsat med råd og vejledning, hvis du har akut brug for hjælp til for eksempel nødudstedelse af pas og NemID. Borgerservice hjælper også i forbindelse med digitale offentlige tilbud, hvis du ikke selv har adgang til computer og internet. 

Læs evt. også Digitaliseringsstyrelsens nyhed om særlige forhold under corona-beredskabperioden vedrørende NemID, borger.dk og digital selvbetjening: 

Gå til Digitaliseringsstyrelsens nyhedsside

 

Genbrugsstationen er kun åben for erhverv – lukket for private

Der modtages i øjeblikket kun affald fra erhverv.  

Genbrugsstationen er i nødberedskab og minimumsbemandet. Den holder derfor lukket i weekenden og er kun åben for erhvervslivet i hverdage. Private borgere må ikke aflevere affald på genbrugsstationen under COVID-19-beredskabet.

Det sker efter statsministerens beslutning om, at alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hjem fra arbejde i 14 dage.

Så mange offentlige arbejdspladser som muligt skal holde lukket, lyder det. Genbrugspladser er ikke vurderet som kritiske kommunale funktioner, som fx forsyning af vand, el og varme. Derfor holder

Gentofte genbrugsstation lige nu lukket i weekenden og er kun åbent for erhvervsaffald på hverdage. Resten af landets genbrugsstationer har for at undgå smitte af COVID-19 indført lignende indsatser.

 

17. marts 2020

Ophold på dagcentre 

Kommunens dagcentre, Vennerslund og Tværbommen, holder i de næste ugers tid kun åbent for en lille gruppe borgere, mens flertallet af de daglige brugere er hjemme.

Udvælgelsen sker efter en særskilt, individuel vurdering, hvor vi både tager højde for den enkelte borgers trivsel, sundhedstilstand og muligheder i de næste par uger, samtidig med vi har skærpet fokus på at undgå smitte med Corona.

 

13. marts 2020

Gentofte Kommune fremrykker betalinger

Mange virksomheder rammes i disse dage hårdt økonomisk. Derfor fremrykker Gentofte Kommune i den kommende tid betalingerne til kommunens leverandører, så regningerne betales hurtigst muligt. 

Alle fakturaer vil naturligvis som normalt blive kontrolleret før betaling. 

 

12. marts 2020

Gentofte Kommune lukker institutioner og aktiviteter

Regeringen har onsdag aften den 11. marts igangsat vidtrækkende tiltag for at bremse og begrænse udbredelsen af Covid-19 i Danmark.

Gentofte Kommune følger anbefalingerne nøje, og er i gang med at lukke al unødvendig aktivitet. Allerede nu kan vi se, at mange Gentofteborgere har fulgt regeringens opfordring til at holde børn hjemme fra pasningstilbud og skoler – tak for det. 

Kritiske funktioner

Kommunens kritiske funktioner, som blandt andet plejehjem, hjemmepleje og døgntilbud, forbliver åbne. Derudover bliver der opretholdt nødpasning af 0-9 årige børn i helt særlige situationer, for eksempel børn af medarbejdere i social- og sundhedsvæsenet, redningsfolk og politi. De enkelte institutioner vil hurtigst muligt give direkte besked til berørte borgere og brugere.

Overblik over aktiviteter – ændringer kan forekomme 

 • Skoler og daginstitutioner lukker i foreløbigt to uger. Forældre til børn i specialtilbud får direkte information vedr. disse.
 • På det specialiserede område for voksne er dagtilbud lukket fra og med fredag den 13. marts og frem til 10. maj. Botilbud fortsætter som normalt. 
 • På det specialiserede børn-, unge og familie område fortsætter botilbud som normalt. Forældre til børn i specialdagtilbud og aflastning får direkte information vedr. disse.
 • På ældreområdet opretholdes driften af plejeboliger, døgnafdelingen på Tranehaven og hjemmepleje.
 • På Tranehaven aflyses holdtræning. Anden træning gennemføres ud fra en konkret vurdering.
 • Børneterapiens fysiske lokaliteter er lukket. Der ydes telefonisk rådgivning og vejledning og der gennemføres visse behandlinger i barnets eget hjem ud fra en konkret vurdering.
 • Tandplejen aflyser de regelmæssige tandeftersyn. Der opretholdes et akutberedskab.
 • Sundhedsplejen tilbyder vanlige hjemmebesøg til børn under et år, såfremt der ikke er sygdom i familien (rettet den 24. marts). 
 • Alle sportsfaciliteter, herunder Kildeskovshallen er lukket.
 • Gentofte Bibliotekerne og øvrige kulturtilbud samt Byens Hus er lukket.
 • Forsyning: Al forsyning, inkl. renovation og skadedyrsbekæmpelse opretholdes
 • Genbrugsstationen holder åbent på hverdage, med et nødberedskab, og kun for affald fra erhverv. Private må vente med at aflevere affald. Genbrugsstationen er lukket i weekenderne mens corona-situationen står på. Besøg af skoleklasser på genbrugsstationen er også aflyst.
 • Jobcenteret er lukket for fysisk henvendelse, men kan kontaktes på 39 98 68 00.
 • Borgerservice er fra fredag lukket for fysisk henvendelse. Det er muligt at kontakte Gentofte Kommune på 3998 0000 og booke tid i helt akutte tilfælde, eksempelvis for udstedelse af nødpas.

Mere information

Vi står i en helt ekstraordinær situation, og der er mange, helt relevante spørgsmål, som vi endnu ikke kan give fyldestgørende svar på. Vi opfordrer derfor til tålmodighed – og giver løbende direkte besked til berørte borgere og brugere. 

Vi henstiller desuden til, at alle begrænser telefonisk kontakt til Gentofte Kommune, så vi kan fokusere på de absolut nødvendige henvendelser. 

Følg løbende med her på gentofte.dk/corona samt på myndighedernes fælles informationsside coronasmitte.dk.

Det er også muligt at ringe til myndighedernes fælles hotline til generelle spørgsmål om corona-virus på tlf. 70 20 02 33.

Ansvarlig for siden: