Coronavirus - nyt fra Dagtilbud

10. september 2020

Dagtilbud er opmærksomme på udviklingen og følger myndighedernes retningslinjer.

Læs mere om Information til dag- og uddannelsesinstitutioner om COVID-19

Læs mere om Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser

14. maj 2020

Information om åbningstid i dagtilbud

I forbindelse med fase 2 i genåbningen er der kommet nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og fra Børne- og Undervisningsministeriet, som har betydning for genåbningen af dagtilbud i Danmark.

Læs informationsbrevet til forældre til børn i kommunens dagtilbud.  

12. maj 2020

Anden fase af genåbningen

Regeringen har meldt ud, at anden fase af genåbningen nu er i gang. Hvilke konsekvenser de forskellige elementer af planen har, og hvad de ændrede retningslinjer fra Sundhedsstyrelsens betyder for dagtilbuddene i Gentofte, vil alle berørte forældre få besked om, så snart Gentofte Kommune modtager en konkretisering af, hvorledes dagtilbuddene kan organiseres under de nye retningslinjer. Det forventes at kunne ske i løbet af ugen.

24. april 2020

Mulighed for at undgå betaling fra 27/4-10/5. Bemærk svarfrist på søndag.

Alle forældre til børn i dagtilbud har i dag modtaget forældrebrev om mulighed for at undgå betaling, hvis man holder sit barn hjemme fra dagtilbud i hele perioden 27. april til 10. maj.

Hvis forældre ønsker at benytte sig af denne mulighed, skal der svares senest søndag d. 26. april 2020 kl. 18:00 via linket.

Læs forældrebrev fra Dagtilbud 24. april 2020 (pdf)

Link til tilmelding - jeg holder mit barn/mine børn hjemme 

 

15. april 2020

Alle forældre til vuggestue- og børnehavebørn i Gentofte Kommune har modtaget et informationsbrev om genåbning af dagtilbud i Gentofte Kommune samt skema til indberetning af pasning. 

Returner venligst "Skema for pasningsbehov frem til 10. maj" hurtigst muligt og senest fredag den 17. april kl 9.00  til lederen af jeres dagtilbud.

Forældrebrev Dagtilbud vedrørende pasning frem til 10. maj (pdf)

Skema for pasningsbehov frem til 10. maj 2020

 

8. april 2020

Alle forældre til vuggestue- og børnehavebørn i Gentofte Kommune har modtaget et informationsbrev om genåbning af dagtilbud i Gentofte Kommune samt skema til indberetning af pasning.

Returner venligst skema hurtigst muligt til lederen af jeres dagtilbud.

 

Informationsbrev fra Gentofte Kommune

 

Skema for pasningsbehov i uge 16

7. april 2020 

Statsminister Mette Frederiksen har meddelt, at alle dagtilbud for børn i aldersgruppen 0-5 år gradvist genåbnes fra den 15. april, såfremt kommunen ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer vurderer, at opholdet for børnene på det enkelte dagtilbud er sundhedsmæssigt forsvarligt. Sundhedsstyrelsen udsender sundhedsfaglige krav og retningslinjer, som skal overholdes i det enkelte dagtilbud. Dette kan få betydning for hvor mange børn, dagtilbuddet kan tage imod ad gangen.

 

Gentofte Kommune arbejder på at kunne åbne kommunens dagtilbud fra onsdag den 15. april, men forventer, at der – for at undgå smittefare – kan ske begrænsninger i antallet af timer, som børnene kan være i dagtilbuddet. Endvidere vil der ske ændringer i aktiviteterne, som i videst muligt omfang skal gennemføres udendørs og i mindre grupper end normalt.

 

Da vi endnu ikke kender Sundhedsstyrelsens retningslinjer, kan vi ikke på nuværende tidspunkt sige, hvordan hverdagen bliver for børnene. Vi kan desværre heller ikke udelukke, at der kan være dagtilbud, der åbner senere end den 15. april.

 

Alle forældre vil modtage yderligere information fra deres dagtilbud, så snart vi kender Sundhedsstyrelsens retningslinjer og krav til genåbningen – og vi har haft lejlighed til at tilrettelægge, hvordan pasning kan gennemføres på det enkelte dagtilbud.

1. april 2020

Nødpasning i dagtilbud uden for almindelig åbningstid

Til forældre i Gentofte Kommunes dagtilbud.

Vi giver her information om nødpasning uden for almindelig åbningstid i dagtilbud.

Læs om nødpasning i Gentofte Kommunes dagtilbud uden for almindelig arbejdstid (pdf)

 

27. marts 2020

Information om coronavirus til børnefamilier

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet opdateret information om coronavirus til børnefamilier - herunder opdaterede råd til forældre og retningslinjer om børn og legeaftaler. Sundhedsstyrelsen har bl.a. lavet en film, med opdaterede råd til forældre. I filmen fortæller Sundhedsstyrelsen, hvordan man skal forholde sig nu med de skærpede restriktioner fra myndighederne.

Se Sundhedsstyrelsens film til forældre

Spørgsmål og svar særligt til forældre

Rigtig mange forældre sidder med spørgsmål om den nye coronavirus og de skærpede anbefalinger.

Sundhedsstyrelsen har lavet et dokument med typiske spørgsmål og svar.

Se spørgsmål og svar fra Sundhedsstyrelsen særligt til forældre

 

24. marts 2020 

Om nødpasning frem til 13. april - Dagtilbud

Alle skoler, daginstitutioner og dagplejen er lukket foreløbig indtil den 13. april. For enkelte, helt særlige grupper af børn, er der specielle hensyn, der gør sig gældende. Forældre til disse børn får særskilt besked.

Det fremgår af bekendtgørelsen, at der skal etableres nødpasning for følgende grupper: 

  • 0‐9‐årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre‐ og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport‐ og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder. 
  • 0‐9‐årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder. 
  • Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet. 

Hvis du er i tvivl om dit barn tilhører en af grupperne ovenfor, kan du rette henvendelse til skolelederen på jeres skole eller lederen af jeres dagtilbud. 

Hent skema til udfyldning ved behov for nødpasning fra 25. marts til 13. april (pdf)

Yderligere information

Læs forældrebrev - dagtilbud  24. marts 2020 (pdf)
Læs forældrebrev - Dagtilbud 17. marts 2020 (pdf)

Læs om nødpasning i kommunens skoler her

 

18. marts 2020

Om nødpasning - Dagtilbud

Alle skoler, daginstitutioner og dagplejen er lukket foreløbig indtil den 13. april. For enkelte, helt særlige grupper af børn, er der specielle hensyn, der gør sig gældende. Forældre til disse børn får særskilt besked.

Det fremgår af bekendtgørelsen, at der skal etableres nødpasning for følgende grupper: 

  • 0‐9‐årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre‐ og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport‐ og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder. 
  • 0‐9‐årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder. 
  • Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet. 

Hvis du er i tvivl om dit barn tilhører en af grupperne ovenfor, kan du rette henvendelse til skolelederen på jeres skole eller lederen af jeres dagtilbud. 

Læs mere i den information, der den 17. marts er sendt til forældre i Gentofte Kommunes dagtilbud:

Læs forældrebrev - Dagtilbud 17. marts 2020 (pdf)

Se også information udsendt den 18. marts til forældre med børn i Gentofte Kommunes skoler:

Læs forældrebrev - Gentofte Kommunes skoler 18. marts 2020 (pdf) 

Hent skema til udfyldning ved behov for nødpasning (både dagtilbud og skole)

 

12. marts 2020 kl. 16:00 

Nødpasning af 0-9 årige i kommunens dagtilbud

Regeringen har på grund af situationen omkring coronavirus, besluttet, at alle dagtilbud holder lukket fra mandag den 16.  marts 2020 og foreløbigt 14 dage frem. Alle forældre, der har mulighed for det, opfordres dog til at holde deres børn hjemme allerede nu.

Daginstitutioner og dagplejen vil være lukket frem til og med foreløbigt den 27. marts 2020. 

Der ydes nødpasning, til børn af forældre med særligt kritiske arbejdsopgaver i det private og offentlige.
Det kan f.eks. være sundhedspersonale, politi, transport, personale i supermarkeder m.m. Listen er ikke udtømmende og vi afventer en national udmelding på afgrænsning.

Som udgangspunkt finder nødpasning sted på den institution/afdeling/matrikel, som barnet normalt går i. Dette for at undgå at samle mange børn på et sted. Såfremt der er ændringer i dette, giver lederen besked til de berørte forældre. 

Der vil fortsat være frokostordning til børn i nødpasning. Frokostordningen vil dog afspejle den aktuelle situation.

Har du behov for nødpasning? 

Eventuelt behov for nødpasning skal meddeles lederen af institutionen eller dagplejen.

Forældre vil snarest modtage et skema fra lederen via BørneGenvej. 

Skemaet for nødpasning bedes besvaret hurtigst muligt og senest fredag den 13. marts kl 12.00, da der er et stort behov for at skabe overblik.