Katrine Gregersen fra Erhverv, Beskæftigelse og Integration

Katrine Gregersen – socialrådgiver i Rådgivning & Ydelser, Erhverv, Beskæftigelse og Integration

Hvor er du – på arbejde eller hjemme?
Jeg er blevet sendt hjem med en computer og en mobiltelefon. Dog har vi mulighed for at møde op på arbejdspladsen et par stykker om dagen, da vi har mulighed for at sprede os på flere kontorer.

Hvilke arbejdsopgaver løser du normalt?
Jeg sidder som socialrådgiver i rådgiverteamet i Ydelsescentret, som er en del af Erhverv, Beskæftigelse & Integration (EBI). Mit arbejde består bl.a. af at behandle ansøgninger om hjælp til forsørgelse, enkeltydelser, boligrådgivning og rådgive kommunens borgere i forhold til andre sociale udfordringer, de kan have. Vi har åbent 40 timer om ugen, og jeg indgår her i en vagtdækning, hvor borgerne kan møde uanmeldt op for at tale med os.

Hvordan har corona forandret din arbejdsdag, dine opgaver eller din måde at arbejde på?
Rådgiverteamet har under coronakrisen fået mange ansøgninger og henvendelser fra borgere, der er blevet opsagt i deres arbejde og ikke har ret til dagpenge. Jeg oplever derfor ikke, at vi har mindre at lave under coronakrisen.

I min hverdag sparrer jeg rigtig meget med mine kolleger. Den mulighed har vi på nuværende tidspunkt ikke, men vi holder Skypemøder to gange ugentligt, hvor vi kan drøfte problematiske sager. Og ellers foregår sparringen meget skriftligt frem for mundtligt i denne tid. Samtidig har jeg normalt en tæt kontakt med Jobcentret omkring borgerne. Men da størstedelen af Beskæftigelseslovgivningen er suspenderet, er der indsat et nødberedskab i Jobcentret, hvorfor det ikke er muligt at drøfte fælles sager på samme måde for tiden.

Jeg har samtidig ikke lige så meget kontakt til mine borgere, som jeg har under normale omstændigheder. Jeg kan være bekymret for en del af borgerne, der ikke har muligheden for at møde op og snakke med os eller få hjælp til eksempelvis udfyldelse af skemaer, udprintning af dokumenter og lignende. Borgerne kan dog fortsat komme i kontakt med os telefonisk, selvom vi arbejder hjemme fra.

Jeg savner desuden det sociale ved at gå på arbejde og se mine kolleger hver dag.

Hvad har coronakrisen lært dig?
Det har været en vild oplevelse, men det har lært mig, at vi er et godt team og en del af en god organisation, som hjælper hinanden, når der virkelig er behov for det, - selv i pressede situationer.

Hvad ville dit bedste råd evt. være til en arbejdsdag under coronakrisen?
Da jeg savner den daglige kontakt til mine kolleger, ville mit råd nok være, at man skal huske at holde kontakten til sine kolleger og ikke kun tale om arbejde. Der skal stadig være plads til sjov og spas, selvom det er på afstand.