Gersonshallen

Gersonshallen er placeret i forbindelse med Hellerup Fritidscenter og benyttes af Tranegårdsskolen, kommunens idrætsklubber og børn og unge på fritidscentret. Til hallen hører også udearealer til blandt andet skatere og boldspil.

Gersonsvej Multihal - Hellerup Fritidscenter
Gersonsvej 41
2900 Hellerup
Tlf. 39 98 59 93  

Gersonshallen er taget i brug i maj 2008 af Hellerup Fritidscenter, Tranegårdsskolen samt kommunens idrætsklubber.  

Gersonshallen ligger i tilknytning til Hellerup Fritidscenter og benyttes af fritidscentrets brugere, samt til større skolearrangementer samt til Tranegårdskolens idrætsundervisning.

Tildeles derudover klubber hjemmehørende i Gentofte Kommune.  

Sportsgrene

Blandt de indendørs faciliteter kan nævnes:

- hal med banemål på 20x30 meter

- et motorikrum primært til de yngre årgange

- en dansesal på 120 m2 med spejlvæg og trægulv

- et rytmikrum i tilknytning til hallen til yoga, afspænding og lignende.  

På udearealerne er der etableret boldbur, hockeybane, frie græsarealer samt et større asfalteret område, hvor der f.eks. kan skates.  

Hallens anvendelse

I tidsrummet kl. 8.00-16.00 mandag-fredag anvendes hallen af Tranegårdsskolen og Øregård Gymnasium og i tidsrummet 12.00 benyttes hallen med dertil hørende lokaler til Fritidscenter.

Fra kl. 17.00-23.00 mandag-fredag samt weekender fra kl. 9.00-17.00 er idrætshallens faciliteter tildelt klubber hjemmehørende i Gentofte Kommune. Hallens drift varetages af Hellerup Fritidscenter. 

Hvem kan låne hallerne

Klubber hjemmehørende i Gentofte Kommune.
Sæsonudlån sker gennem SIG's haludvalg, som løbende vil behandle ansøgninger om lån af haller på deres kommende møde. Enkeltudlån kan søges gennem haludvalget.

Ansvarlig for siden:

Fritid
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,