Få økonomisk støtte til dine børns kontingent

Med Fritidspas tilbyder Gentofte Kommune økonomisk støtte til de familier, der har svært ved at dække udgifterne til deltagelse i fritidstilbud.

Hockey

Hvem kan få støtte?

Alle børn og unge af økonomisk trængte familier i alderen 6-25 år.
Der ydes økonomisk tilskud til kontingentbetaling for én person og kun til én fritidsaktivitet.

Hvad gør jeg?

Du sender en e-mail til fritid@gentofte.dk og skriver ”Fritidspas” i emnefeltet. I e-mailen angiver du hvilken aktivitet og klub, du er interesseret i at melde dit barn til. Husk også at angive dine personlige kontaktoplysninger i e-mailen, da en idrætskonsulent efterfølgende vil kontakte dig.

Hvor meget tilskud ydes der?

Der ydes støtte til det første halve års kontingent dog maks. kr. 1.500,- og kun til én aktivitet. Derefter vil der være mulighed for støtte af op til 50 % af kontingentet, dog maksimalt 750 kr.
Har du flere børn, kan du søge kontingentstøtte til hvert barns fritidsaktivitet.

Hvordan modtager jeg støtten?

Når der er truffet en aftale om støtte til deltagelse i fritidsaktivitet, betaler du selv det første kontingent og sender efterfølgende en kopi af kvitteringen til fritid@gentofte.dk. Herefter refunderes dine udgifter til din NemKonto.

Hvornår kan jeg henvende mig med henblik på støtte?

Der er åbent for henvendelser hele året. Dog vil det ikke være muligt at tilbyde kontingentstøtte, når de afsatte midler er opbrugt.

Der er samlet afsat 100.000 kr. til puljen.

For spørgsmål kontakt Fritidsafdelingen på fritid@gentofte.dk eller tlf.: 39 98 50 25 

Øvrige støttemuligheder

Dansk Flygtningehjælp, AOK Foundation Danmark og Politiken har oprettet en pulje - Fritidspuljen - med det formål at støtte familier på integrationsydelser i at have et aktivt fritidsliv. Puljen kan støtte alle mellem 0-30 år og der tildeles op til 1200 kr. om året til kontingent samt 500 kr. til udstyr.

Læs mere her https://fritidspuljen.flygtning.dk/

 

Ansvarlig for siden:

Fritid
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,