Pleje af kronisk syge og døende

Kronisk syge og døende borgere kan få målrettet pleje af det palliative team.

Palliativ pleje betyder lindrende pleje. Palliativ pleje er altså ikke behandling af sygdommen for at helbrede den, men afhjælpning eller mildning af symptomer og gener med det formål at borgeren får den bedst mulige livskvalitet. Generne kan være smerter, kvalme eller madlede.

Palliativ pleje gives til kronisk syge og døende borgere, men typen af pleje og perioden kan være meget varierende fra uger til år.

I Gentofte prioriterer vi denne gruppe af borgere. Derfor har vi et specialuddannet gruppe af medarbejdere, primært sygeplejersker, som dels varetager plejen, koordinerer indsatser i hjemmet, og dels rådgiver og uddanner deres kolleger.

Det palliative team arbejder også sammen med andre faggrupper, for tit kan borgerens lindring findes ved eksempelvis zoneterapi eller massage.

Støtte til de pårørende

Det er vigtigt at de pårørende er inddraget. Medarbejderne er også uddannet til at hjælpe med den psykologiske og åndelige pleje, altså sorgarbejdet, og hjælper også med at tage initiativ til at der bliver truffet aftaler om afslutningen på livet. Det er en støtte til de pårørende og til den syge, for det er vigtigt at vide at der er orden og at nødvendige ting er sagt og aftalt.

Hvordan får du palliativ pleje? 

Palliativ pleje er lindrende pleje.

Din egen læge eller hjemmehjælpen/hjemmesygeplejen kan kontakte det palliative team.

Hvis du har spørgsmål om palliativ pleje er du velkommen til at ringe til Pleje & Sundhed på telefon 39 98 05 83.