Tandpleje

Gentofte Kommunes Tandpleje er specialister i tandpleje for børn og unge. Det er din sikkerhed for, at tandlæger med erfaring med børn og unge sørger for, at dit barn får den bedst tænkelige start på et langt liv med sunde tænder.

Tandplejen (inkl. omsorgstandplejen) holder sommerferie fra onsdag den 1. juli til og med søndag den 2. august 2020

Ved akut opstået tandskade eller tandpine, kan der i perioden rettes henvendelse til:

Onsdag den 1.7. til torsdag den 2.7. kl. 8-15:

Tlf. 3998 4300

Fredag den 3.7. til fredag den 17.7.:

Specialtandplejen,
Bank Mikkelsens Vej 3
2820 Gentofte
Telefon 39 98 43 40
Åben hverdage 8-15

Mandag den 20.7. til fredag den 31.7.:

Privat tandlæge eller tandlægevagten*

Mandag den 3.8. til fredag den 7.8. kl. 8-15:

Maglegårdsskolen,
Maglegård Skolevej 3,
2900 Hellerup, tlf. 3998 4380.

Vi er tilbage mandag den 10. august kl. 8.00 på alle vores klinikker.

Ved akut tandpine eller tandskader kan der i juli måned samt udenfor specialtandplejens åbningstid rettes henvendelse til privat praktiserende tandlæge eller tandlægevagten*/Tandskadevagten.

*Tandlægevagten
Oslo Plads 14,
2100 København Ø.  
Telefon: 70 25 00 41 
Telefon 35 38 02 51 oplyser om åbningstider
E-mailadresse:
info@tandvagt.dk
http://www.tandlægevagten.dk

 

Tandskadevagten/akuttelefonen 1813 og få hjælp og vejledning. 
Tandskadevagten har åbent hele døgnet

Gyldigt sundhedskort skal medbringes.

Tandplejens hjemmeside:
https://www.gentofte.dk/da/Borger/Sundhed/Tandpleje

Med Venlig Hilsen
Tandplejen Gentofte Kommune

 

Information af ”omstilling og gradvis” øget aktivitet i tandplejen

Informationen er opdateret i forhold til Sundhedsstyrelsens seneste udmelding d. 5. maj 2020

Tandplejen vil nu øge aktiviteten til at kunne varetage alle funktioner på vanligt niveau, dog med de begrænsninger i aktiviteten, som kan afstedkommes af smittereducerende tiltag.

Udgangspunktet for en gradvis øget aktivitet hviler på et fortsat dobbelt hensyn til både generelt at reducere smittespredning i samfundet og mere konkret at reducere smitterisiko for den enkelte patient og sundhedspersonalet.

Indsatserne i tandplejen varetages derfor under hensynstagen til at smitterisikoen minimeres.

Nuværende generelle regler for at minimere smittespredning

  • Det er i denne periode ikke muligt at borgerbooke, da alle vore brugere skal informeres om ikke at møde op og aflyse givne tider, hvis der opstår symptomer på COVID-19. Tandpleje personalet har derudover ansvar for at spørge ind til symptomer på COVID-19 forud for enhver undersøgelse/behandling

  • Tandplejen planlægger patientfremmøde med færre patienter pr. dag, for at minimere antallet af patienter i venteværelset.

  • Tilsætningen af patienter prioriteres i forhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer

Tandplejen overholder de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for tandklinikker i forhold til klinikhygiejne og brug af værnemidler

De gældende retningslinjer er rettet mod personale i såvel offentlige som private tandklinikker

Vi glæder os til at tage imod Jer på vore klinikker

Alle børn og unge fra 0-18 år har ret til gratis tandpleje på en af kommunens tandklinikker.

Vi har:

  • Veluddannede fagpersoner
  • Pædagogiske evner og erfaring med vejledning af børn
  • Et godt samarbejde med forældre, lærere, pædagoger og sundhedsplejersker.
  • Omsorgstandpleje  og Specialtandpleje.

Hvis du er i tvivl om noget, er du er mere end velkommen til at kontakte os.

Skriv til Tandplejen via Digital Post” – husk at have dit NemID klar

Tandplejens administration
Grønnevænge 12, 2920 Charlottenlund.
Tlf.nr.: 39 98 43 00.

 

Information til tandplejens hjemmeside og til nye patienter

Oplysning om behandling af personoplysninger

For at tandplejen i Gentofte kan behandle vore patienter og yde en god service, har vi brug for at behandle personoplysninger om vore brugere.

Personoplysningerne kan stamme fra dig eller fra andre, herunder indhentes fra andre myndigheder eller offentlige tilgængelige kilder.

Vi anvender kun de personoplysninger, der er nødvendige for, at vi lever op til vores forpligtelser som kommune og tandpleje, medmindre vi forinden har indhentet har indhentet udtrykkeligt samtykke fra dig til at behandle oplysninger i videre omfang.

Gentofte Kommune/tandplejen er dataansvarlig efter databeskyttelsesforordningen for behandling af de personoplysninger, vi modtager om dig.

Retsgrundlaget for vores behandling af persondata, herunder videregivelse til andre, er den lovgivning, som gælder for din ”sag” i tandplejen, samt bestemmelserne i databeskyttelsesforordningen.

Tandplejen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et evt. arkiveringskrav er opfyldt. Du har ret til at vide, hvilke oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret) og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet. Du har også ret til at trække dit evt. samtykke tilbage. Det vil dog ikke påvirke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger, indtil samtykket er trukket tilbage, og det påvirker ikke lovligheden af af vores behandling af dine personoplysninger på andet grundlag end samtykke.

Læs mere om behandlingen af personoplysninger og dine rettigheder på Gentofte Kommunes side om databeskyttelse

Børn og U oplysningspligt ifm. indsamling af personoplysninger 

Omsorgen - oplysningspligt ifm. indsamling af personoplysninger 

Specialtandplejen - oplysningspligt ifm. indsamling af personoplysninger 

 

Gentofte Kommunes Tandplejes 4 distriktstandklinikker

Ordrup Distriktstandklinik

Tandregulering, Omsorgstandpleje og administration
Grønnevænge 12, 2920 Charlottenlund.
Tlf.nr.: 39 98 43 00.
Tlf.nr. til Omsorgstandplejen: 3998 4326

EAN nr.: 579 800 866 2102/CVR nr.: 19438414

Bakkegård distriktstandklinik

Nørrebakken 1, 2820 Gentofte
Tlf.nr. 39 98 43 55.

Maglegård distriktstandklinik

Maglegård Skolevej 3, 2900 Hellerup
Tlf.nr. 39 98 43 80.

Gentofte distriktstandklinik

Bregentved Alle 2, 2820 Gentofte
Tlf.nr. 39 98 43 70.

Specialtandplejen

Bank Mikkelsensvej 3, 2820 Gentofte
Tlf.nr. 39 98 43 40.

Tandlægevagten 

Ved akutte tandskader uden for Tandplejens åbningstid, kan du kontakte Tandlægevagten i Region Hovedstaden:

Tandlægevagtens hjemmeside

¨