Tandpleje

Gentofte Kommunes Tandpleje er specialister i tandpleje for børn og unge. Det er din sikkerhed for, at tandlæger med erfaring med børn og unge sørger for, at dit barn får den bedst tænkelige start på et langt liv med sunde tænder.

Alle børn og unge fra 0-18 år har ret til gratis tandpleje på en af kommunens tandklinikker.

Vi har:

  • Veluddannede fagpersoner
  • Pædagogiske evner og erfaring med vejledning af børn
  • Et godt samarbejde med forældre, lærere, pædagoger og sundhedsplejersker.
  • Omsorgstandpleje  og Specialtandpleje.

 

Tandplejen overholder de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for tandklinikker i forhold til klinikhygiejne og brug af værnemidler

De gældende retningslinjer er rettet mod personale i såvel offentlige som private tandklinikker

Vi glæder os til at tage imod Jer på vore klinikker

 

Hvis du er i tvivl om noget, er du er mere end velkommen til at kontakte os.

Skriv til Tandplejen via Digital Post” – husk at have dit NemID klar

Tandplejens administration
Grønnevænge 12, 2920 Charlottenlund.
Tlf.nr.: 39 98 43 00.

 

Information til tandplejens hjemmeside og til nye patienter

Oplysning om behandling af personoplysninger

For at tandplejen i Gentofte kan behandle vore patienter og yde en god service, har vi brug for at behandle personoplysninger om vore brugere.

Personoplysningerne kan stamme fra dig eller fra andre, herunder indhentes fra andre myndigheder eller offentlige tilgængelige kilder.

Vi anvender kun de personoplysninger, der er nødvendige for, at vi lever op til vores forpligtelser som kommune og tandpleje, medmindre vi forinden har indhentet har indhentet udtrykkeligt samtykke fra dig til at behandle oplysninger i videre omfang.

Gentofte Kommune/tandplejen er dataansvarlig efter databeskyttelsesforordningen for behandling af de personoplysninger, vi modtager om dig.

Retsgrundlaget for vores behandling af persondata, herunder videregivelse til andre, er den lovgivning, som gælder for din ”sag” i tandplejen, samt bestemmelserne i databeskyttelsesforordningen.

Tandplejen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et evt. arkiveringskrav er opfyldt. Du har ret til at vide, hvilke oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret) og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet. Du har også ret til at trække dit evt. samtykke tilbage. Det vil dog ikke påvirke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger, indtil samtykket er trukket tilbage, og det påvirker ikke lovligheden af af vores behandling af dine personoplysninger på andet grundlag end samtykke.

Læs mere om behandlingen af personoplysninger og dine rettigheder på Gentofte Kommunes side om databeskyttelse

BU oplysningspligt ifm kommunes indsamling og behandling af personoplysninger PDF

 

Gentofte Kommunes Tandplejes 4 distriktstandklinikker

Ordrup Distriktstandklinik

Tandregulering, Omsorgstandpleje og administration
Grønnevænge 12, 2920 Charlottenlund.
Tlf.nr.: 39 98 43 00.
Tlf.nr. til Omsorgstandplejen: 3998 4326

EAN nr.: 579 800 866 2102/CVR nr.: 19438414

Bakkegård distriktstandklinik

Nørrebakken 1, 2820 Gentofte
Tlf.nr. 39 98 43 55.

Maglegård distriktstandklinik

Maglegård Skolevej 3, 2900 Hellerup
Tlf.nr. 39 98 43 80.

Gentofte distriktstandklinik

Bregentved Alle 2, 2820 Gentofte
Tlf.nr. 39 98 43 70.

Specialtandplejen

Bank Mikkelsensvej 3, 2820 Gentofte
Tlf.nr. 39 98 43 40.

Tandlægevagten 

Ved akutte tandskader uden for Tandplejens åbningstid, kan du kontakte Tandlægevagten i Region Hovedstaden:

Tandlægevagtens hjemmeside

¨