Genvejsmenu

Førtidspension - den gamle ordning

Blev du tilkendt førtidspension før 1. januar 2003, er du omfattet af de gamle regler.

Beregning og udbetaling af førtidspension

Pensionen udbetales til din NemKonto månedsvis bagud til den sidste arbejdsdag i måneden, det er Udbetaling Danmark - tlf. 7012 8061, som står for udbetalingen.
Som førtidspensionist får du enten højeste førtidspension, mellemste førtidspension, forhøjet almindelig førtidspension eller almindelig førtidspension.

Din førtidspension bliver beregnet ud fra din økonomiske situation. Du må gerne arbejde i et vist omfang, når du modtager førtidspension. Men det har betydning for din førtidspensions størrelse og pensionstillæg, hvor mange indtægter du og din eventuelle ægtefælle eller samlever har ved siden af din pension.

Hvis du har brug for at søge tilskud til for eksempel medicin, lægebehandling eller varme, skal du kontakte Gentofte Kommune, Ydelsescenter.

Du kan læse mere om de økonomiske tilskud på Borger.dk, hvor du også kan finde satser for førtidspension og information om, hvor meget du må tjene ved siden af din pension.