Politiske udvalg

I Gentofte Kommune findes et økonomiudvalg, syv stående udvalg og en række opgaveudvalg. De stående udvalg og opgaveudvalgene sikrer på Kommunalbestyrelsens vegne en tværgående, helhedsorienteret og langsigtet udvikling af deres ressortområder.

De stående udvalg identificerer de områder, hvor der er behov for udvikling, og sikrer at der løbende sker en evaluering og opfølgning på de politikker, planer og serviceindsatser, der iværksættes af Kommunalbestyrelsen.

De enkelte udvalg behandler forslag til politikker, planer og serviceindsatser inden for de områder, der hører under det enkelte udvalgs ressortområde, efter at have indhentet bidrag fra et opgaveudvalg eller på anden måde at have inddraget borgere og andre relevante grupper.

Politikker, planer og serviceindsatser skal være helhedsorienterede og tværgående i forhold til den samlede kommunale virksomhed og skal respektere den økonomiske ramme fastlagt af Kommunalbestyrelsen.

Der er nedsat et økonomiudvalg og følgende stående udvalg:

  • Bygnings- og Arkitekturudvalget
  • Børneudvalget
  • Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
  • Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget
  • Skoleudvalget
  • Teknik- og Miljøudvalget
  • Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget.

Derudover nedsættes der løbende opgaveudvalg i henhold til styrelseslovens § 17, stk. 4.

Læs om opgaveudvalg.

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,