Fremleje af en udlejet lejlighed

Har man lejet en lejlighed, som man videreudlejer, er der tale om fremleje. På denne side kan du læse, hvordan lejen skal fastsættes ved fremleje. Lejelovens kapitel XII regulerer lejers adgang til at fremleje.

Nævnet skal efter praksis vurdere lejen efter reglerne for ejendomme, hvor der er 6 eller færre beboelseslejemål - se afsnittet om ”småhuse”. Udgangspunktet er, at lejen ikke væsentligt må overstige den leje, som fremlejer selv betaler i leje til ejendommen ejer. Der kan gives tillæg for forbedringer, som fremlejegiver selv har udført.

Ansvarlig for siden:

Jura
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,