Gå til hoved indhold

Befolkningsprognose

Hvert år udarbejder Gentofte Kommune en prognose for, hvordan antallet af borgere og alderssammensætningen i kommunen vil udvikle sig 12 år frem i tiden.

Om befolkningsprognosen

Den årlige befolkningsprognose bliver brugt i planlægning og tilrettelæggelse af de ydelser, der leveres på kommunens store serviceområder; daginstitutioner, skoler og ældrepleje og i forhold til at vurdere de fremtidige indtægts- og udgiftsforhold.

Grundlaget for prognosen er den nuværende befolkning og den eksisterende og planlagte boligmasse samt de seneste fire års tendenser i fødsler, dødsfald og ikke mindst flytninger ind og ud af kommunen. På den måde indfanger prognosen kendte faktorer og sammenhænge med betydning for befolkningens udvikling.

Forventet udvikling

Befolkningstallet er faldet siden 2018, og faldt i løbet af 2020 med 280 personer fra 74.830 i starten af året til 74.550 d. 1. januar 2021.
Prognosen forudser, at befolkningstallet i løbet af 2021 vil stige lidt, så der d. 1. januar 2022 vil være 74.724 borgere i kommunen, og at befolkningstallet vil ligge nogenlunde stabilt lige under 75.000 de næste fire år, hvorefter befolkningstallet fra 2025 vil begynde at falde.

Prognosen opdelt på aldersgrupper ganske kort fortalt::

  • Mindre børn (0-5 årige): Antallet ventes at falde de kommende år.

  • Skolebørn (6-15 årige): Antallet af børn i skolealderen ventes at falde så langt prognosen rækker

  • Unge (16-24 år): De næste fire år ventes flere unge.

  • Voksne (25-64årige): De næste fire år ventes et nogenlunde stabilt antal voksne – herefter ventes der færre 25-64årige.

  • Seniorer (65-84årige): Antallet af 65-84årige fortsætter med at stige

  • Ældre (85+ årige): I løbet af 2021 ventes kun en lille ændring i antallet af ældre. Fra 2022 og frem ventes et stigende antal ældre.

Læs mere