Medicinrester

Medicinrester kan være giftige for sundhed og miljø og må ikke skylles ud i vasken, eller smides i skraldespanden. De skal afleveres tilbage på apoteket.

Gammel medicin betragtes som farligt affald, fordi det er giftigt for sundhed og miljø. Derfor må man hverken skylle medicinen ud i vasken, i toilettet eller smide den ud i skraldespanden.

Ved at smide medicin i skraldespanden risikerer man, ud over miljøforurening, at medicinen havner i de forkerte hænder, fx hos børn.

Hvordan håndtere man medicinrester?

Recept- og håndkøbsmedicin, medicin til dyr, vacciner og insulinpenne betragtes som medicinaffald. Alt dette kan afleveres på apoteket. Det samme gælder for brugte kanyler og sprøjter, som er klinisk risikoaffald. Det skal afleveres i gule kanylebøtter, der kan hentes på apoteket.

Tomme medicinglas og –emballage må derimod gerne smides ud sammen med det øvrige restaffald.

Hvad er medicinrester?

 • Medicin, du ikke kan huske, hvorfor du fik.
 • Medicin med overskredet udløbsdato eller med en udløbsdato, der ikke kan læses.
 • Tabletter, der har ændret udseende og lugter.
 • Løse blisterpakninger med tabletter, som du ikke kan huske, hvordan virker.
 • Medicin, som er købt men aldrig brugt.
 • Brugte kanyler (husk kanyleboks, som kan hentes på apoteket).
 • Løse tabletter som du ikke ved, hvad er.

 

Når du afleverer medicinrester, så husk:

 • Medicinaffald må ikke være blandet med andre typer affald.
 • Du skal helst aflevere gammel medicin i original emballage, så er det nemmere at sortere.
 • Du afleverer brugte kanyler og skalpeller i godkendte kanylebokse. Kanyleboksene kan du få på apotekerne.
 • Ampuller og hætteglas i glas skal så vidt muligt forblive i de tilhørende ampul-/hætteglasæsker. Du skal derfor på forhånd have fjernet kanylerne og anbragt dem i en godkendt kanyleboks.
 • Du skal aflevere brugte og delvis tomme insulinpenne enten i original emballage eller en plasticpose.
 • Tomme insulinpenne må du gerne smide ud til restaffald.
 • Gør opmærksom på, hvis det afleverede affald indeholder kanyler eller kviksølv.